Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
17-11-2021 godz. 11:00
[Webinarium] Prawo pracy w praktyce: aktywność pracowników w mediach…. Szczepienia Covid-19….

 Spotkanie odbędzie się


jedynie w wersji online: Link do spotkania 


  Agenda spotkania:


Aktywność pracowników w mediach społecznościowych – jak nad tym zapanować? Podczas spotkania poruszymy kwestie dotyczące m. in.:  • aktywność internetowa pracowników a wartości pracodawcy – co zrobić, jeśli nasze wartości się rozmijają?

  • monitorowania aktywności pracowników w Internecie – kto i jak może to robić?

  • jak daleko może sięgać krytyka pracodawcy w sieci?

  • polityka korzystania z mediów społecznościowych – drogowskaz, a nie kaganiec dla pracowników.


Szczepienia przeciwko COVID-19 – czy pracodawcy mogą o to pytać i co dalej zrobić z taką wiedzą? Podczas spotkania omówimy m.in.:  • czy pracodawca może pytać pracowników o szczepienia przeciwko COVID-19?

  • czy można różnicować warunki zatrudnienia pracowników zaszczepionych i pozostałych?

  • czy i jak można pracowników skłaniać do szczepień? Czy można premiować zaszczepionych?

  • co począć z pracownikami, którzy nie mogą się zaszczepić ze względów zdrowotnych?

  • co zrobić z takimi, którzy po prostu odmawiają z osobistych lub poglądowych pobudek?
O Kancelarii:


PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global specjalizuje się we wszystkich kwestiach prawa HR dot. zatrudnienia, w tym zatrudnienia i zwolnień, global mobility&immigration, wynagrodzeń i premii, compliance, ZFŚS, ZUS, sporów sądowych, restrukturyzacji, zasad motywacyjnych i lojalnościowych, czasu pracy, programów emerytalnych, PPK, PPE, danych osobowych.


Zespół PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global tworzy obecnie grono ponad 80 doświadczonych prawników, konsultantów oraz wsparcia administracyjnego.


Jesteśmy częścią Littler - największej na świecie praktyki prawa pracy, reprezentującej pracodawców. Globalny zasięg Littler to ponad 1600 prawników w 26 krajach, w 100 biurach, na 4 kontynentach. Jesteśmy w stanie koordynować i realizować międzynarodowe projekty w sposób komfortowy dla Państwa oraz efektywny czasowo i kosztowo.
Bartosz Tomanek


Zarządzający Zespołem PCS | Littler w Gdańsku. Kompleksowo wspiera pracodawców w zakresie szeroko pojętego prawa HR, tj. indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, zatrudnienia opartego o umowy cywilnoprawne, a także w prawnopracowniczych aspektach transakcji M&A.


Bartosz doradza pracodawcom także z perspektywy compliance. Do jego specjalizacji należy wsparcie przy prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających, w tym w szczególności dotyczących mobbingu, dyskryminacji, molestowania czy nadużyć menedżerskich. Wspiera przedsiębiorców we wdrażaniu wewnętrznych regulacji dotyczących whistleblowingu (ochrona sygnalistów) – Bartosz posiada certyfikat Approved Whistleblowing Compliance Officer.


Ponadto, posiada doświadczenie m.in. w zatrudnianiu i rozwiązywaniu stosunków zatrudnienia z wyższą kadrą menedżerską, wdrażaniu splitowych struktur zatrudnienia, przygotowywaniu wewnętrznych regulaminów, polityk czy programów motywacyjnych, tworzeniu polityk wynagrodzeń dla spółek giełdowych, restrukturyzacji zatrudnienia, przejściach zakładów pracy, przygotowywaniu umów o zakazie konkurencji oraz relacji ze związkami zawodowymi. Autor publikacji oraz szkoleń z zakresu prawa HR.
Spotkanie odbędzie się wyłącznie w formule transmisji online


Transmisja online odbywać poprzez platformę clickmeeting


AKTYWNY LINK DO SPOTKANIA