Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
04-02-2022 godz. 11:00
[WEJHEROWO] Polski Ład a problemy przedsiębiorców - spotkanie z Rzecznikiem M. i Ś. Przedsiębiorców
Wejherowo
 


 


 


Wraz z Partnerami - Biurem Rzecznika MiŚP oraz Starostwem Powiatowym w Wejherowie


serdecznie zapraszamy na spotkanie z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw Adamem Abramowiczem:


 

POLSKI ŁAD


A WYZWANIA I PROBLEMY


PRZEDSIĘBIORCÓW


 

 

4 luty 2022 / g. 11:00 


Pałac Przebendowskich w Wejherowie


ul. Zamkowa 2A


 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:


 

Spotkanie odbywać się będzie w reżimie sanitarnym obowiązującym w dniu organizacji spotkania.


Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń w systemie zapisów Pracodawców Pomorza


Z uwagi na obowiązujące ograniczenia ilości miejsc dla osób niezaszczepionych - organizatorzy zastrzegają możliwość dokonywania sprawdzania certyfikatów szczepienia - celem wypełnienia obowiązujących limitów i spełniania wymogów.