Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
02-03-2022 godz. 10:00
[Webinarium] Czy przejście na umowę B2B może być odpowiedzią na presję płacową pracowników?

    


 


Zmiany podatkowe oraz inflacja powodują, że na pracodawców nakładana jest coraz większa presja płacowa. Jedną z bez kosztowych opcji na wyższe wynagrodzenie netto osoby zatrudnionej jest umożliwienie jej współpracy z firmą na podstawie umowy B2B.


O szansach, ryzykach i wymaganiach związanych z wdrażaniem zatrudnienia opartego na umowach B2B opowie Bartosz Tomanek, adwokat, kierujący gdańskim biurem kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień | Littler Global podczas webinaru, który odbędzie się w dniu


 


2 marca 2022 r. g. 10.00


 


LINK DO WYDARZENIA


 


 


Podczas spotkania poruszone zostaną takie kwestie, jak:


wady i zalety umowy B2B, czyli czy warto rezygnować z umowy o pracę?


jak w praktyce przygotować firmę do wprowadzenia struktury B2B?


kto może, a kto nie powinien być zatrudniony na podstawie umowy B2B?


Przejście na B2B, a opodatkowanie i oskładkowanie wynagrodzenia – na co zwrócić uwagę?


 
Bartosz Tomanek


Zarządzający Zespołem PCS | Littler w Gdańsku. Kompleksowo wspiera pracodawców w zakresie szeroko pojętego prawa HR, tj. indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, zatrudnienia opartego o umowy cywilnoprawne, a także w prawnopracowniczych aspektach transakcji M&A.


Bartosz doradza pracodawcom także z perspektywy compliance. Do jego specjalizacji należy wsparcie przy prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających, w tym w szczególności dotyczących mobbingu, dyskryminacji, molestowania czy nadużyć menedżerskich. Wspiera przedsiębiorców we wdrażaniu wewnętrznych regulacji dotyczących whistleblowingu (ochrona sygnalistów) – Bartosz posiada certyfikat Approved Whistleblowing Compliance Officer.


Ponadto, posiada doświadczenie m.in. w zatrudnianiu i rozwiązywaniu stosunków zatrudnienia z wyższą kadrą menedżerską, wdrażaniu splitowych struktur zatrudnienia, przygotowywaniu wewnętrznych regulaminów, polityk czy programów motywacyjnych, tworzeniu polityk wynagrodzeń dla spółek giełdowych, restrukturyzacji zatrudnienia, przejściach zakładów pracy, przygotowywaniu umów o zakazie konkurencji oraz relacji ze związkami zawodowymi. Autor publikacji oraz szkoleń z zakresu prawa HR.
Spotkanie odbędzie się na platformie Clickmeeting


Prosimy o zapisy przez system zapisów Pracodawców Pomorza


LINK DO WYDARZENIA