Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
21-09-2022 godz. 14:00
[Gdynia] Szanse i zagrożenia dla uczestników obrotu gospodarczego związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym i upadłościowym

    Pracodawcy Pomorza w Gdyni zapraszają na tematyczne spotkanie


 pod tytułem:  Szanse i zagrożenia dla uczestników obrotu gospodarczego związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym i upadłościowym  


PKO Bank Polski S.A. - Oddział 1 w Gdyni,


ul. Jerzego Waszyngtona 17 21.09.2022 r. godz. 14.00-15:30   


 


Spotkanie kierowane jest dla przedsiębiorców oraz kadr kierowniczych (managementu) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych wybranymi aspektami prawnymi i faktycznymi, w szczególności monitorowaniem stanu finansów przedsiębiorstwa, związanymi z postępowaniem restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym.


Celem spotkania jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych ze zdolnością upadłościową i restrukturyzacyjną oraz skutkami otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenia upadłości zarówno dla wierzyciela jak i dłużnika.  


 


AGENDA SPOTKANIA


I. Powitanie uczestników spotkania oraz przedstawienie informacji o połączeniu organizacji związków pracodawców przez:


Pana Tomasza Limona - Prezesa Pracodawców Pomorza


Pana Krzysztofa Rychlickiego – Prezydenta Gdyńskiego Związku Pracodawców "NORD"


Pana dr Romana Wójcika – Przewodniczącego Oddziału Pracodawców Pomorza w Gdyni


II. Prezentacje


Panel I – 20 min. 1. Restrukturyzacja a upadłość

 2. Zdolność upadłościowa i zdolność restrukturyzacyjna

 3. Odpowiedzialność prawna przedsiębiorcy lub jego zarządu związana z restrukturyzacją lub upadłością

 4. Zabezpieczenie roszczeń na wypadek restrukturyzacji lub upadłości kontrahenta

 5. Podsumowanie


 Panel II – 20 min. 1. Monitorowanie zdolności restukturyzacyjnej i upadłościowej

 2. Cyfryzacja postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych

 3. Integracja systemów „rachunkowych”

 4. Podsumowanie


 Panel III – 20 min. 1. Sytuacja prawna wierzyciela i dłużnika na skutek otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego albo ogłoszenia upadłości podczas prowadzenia egzekucji

 2. Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego albo ogłoszenia upadłości na postępowanie egzekucyjne

 3. Zabezpieczenie wierzyciela rzeczowego

 4. Koszty egzekucji wynikające z otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego albo ogłoszenia upadłości podczas egzekucji

 5. Podsumowanie


III. Uzupełniające wybory do zarządu oddziału Pracodawców Pomorza w Gdyni.


IV. Podsumowanie spotkania przez Pana Przewodniczącego dr Romana Wójcika


V. Sesja networkingowa


VI. Zakończenie spotkania


PROWADZĄCY:  


Bartosz Armknecht,


wspólnik zarządzający kancelarii ADVISER Armknecht & Partners www.adviser.law


Szymon Fudalewski,


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie www.wejherowo1.komornik.pl


Dominik Kaczmar,


Menedżer Projektów IT w Pixlab sp. z o.o. www.pixlab.pl


 


Zastrzeżenia organizatorów:


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmówienia uczestnikowi rejestracji na spotkanie bez konieczności wskazania przyczyny. Spotkanie jest bezpłatne, żaden z jego elementów nie stanowi porady prawnej ani usługi doradczej i nie może być traktowane w taki sposób.


Liczba miejsc jest ograniczona.  


Wymagana rejestracja