Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
25-11-2022 godz. 13:30
Seminarium na temat oczekiwanych wkrótce zmian w prawie pracy i prawie compliance
Siedziba Pracodawców Pomorza, Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk
 


 

 


Pracodawcy Pomorza oraz RYCAK Kancelaria Prawa Pracy i HR zapraszają naSeminarium – spotkanie biznesowe na temat oczekiwanych wkrótce zmian w prawie pracy i prawie compliance.

Termin: 25 listopada 2022 r., godz. 13:30 – 15:30


Miejsce: siedziba Pracodawców Pomorza, Aleja Zwycięstwa 24, Gdańsk Tematyka:

 • nowelizacja kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej,

 • nowe prawa i obowiązki pracowników i pracodawców wynikające z dyrektywy work life balance,

 • nowe prawa i obowiązki pracowników i pracodawców wynikające z dyrektywy informacyjnej,

 • ochrona sygnalistów, czyli co zrobić, aby wdrożyć w Spółce system ochrony sygnalistów,

 • wymiana doświadczeń pracodawców w ww. obszarach,

 • Work-life balance a wypalenie zawodowe.


Cel spotkania:

 • omówimy najważniejsze zmiany i wyzwania w ww. obszarach z punktu widzenia pracodawców;

 • pokażemy jak wprowadzać w firmach nowe przepisy,

 • przedstawimy jak opracować nowe regulaminy pracy zdalnej,

 • wytłumaczymy co powinna zawierać procedura ochrony sygnalistów,

 • przekażemy nasze doświadczenia ze współpracy z międzynarodowymi korporacjami w obszarze wprowadzenia w życie ochrony sygnalistów i nowej formuły pracy zdalnej.


Tematy szczegółowa:

I. Praca zdalna:

 • regulamin pracy zdalnej – co powinien zawierać,

 • zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego dla pracowników,

 • prawa pracodawcy związane z pracą zdalną,

 • miejsce wykonywania pracy zdalnej,

 • BHP i wypadki przy pracy a praca zdalna.


II. Dyrektywa work- life balance:

 • zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich,

 • urlop opiekuńczy – komu przysługuje,

 • prawo do elastycznej organizacji pracy.


III. Dyrektywa informacyjna i zmiany w kodeksie pracy dot. umów o pracę:

 • nowe obowiązki informacyjne pracodawcy,

 • w jaki sposób przekazywać informacje i jak gromadzić dowody ich przekazania pracownikom,

 • nowe obowiązki dot. pracowników delegowanych,

 • nowy obowiązek podania uzasadnienia w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony.


IV. Ochrona sygnalistów:

 • jak zaplanować system ochrony sygnalistów w Spółce?

 • kto jest sygnalistą i jakiej podlega ochronie?

 • jak wprowadzić i co powinna zawierać PROCEDURA ZGŁOZEN WEWNĘTRZNYCH?

 • odpowiedzialność karna członków zarządu w świetle nowych przepisów.


V Work-life balance a wypalenie zawodowe

 • skala zjawiska w ostatnich latach,

 • co to jest wypalenie zawodowe,

 • przyczyny wypalenia zawodowego,

 • ile kosztuje wypalony pracownik,

 • zapobieganie vs. Leczenie.


Prelegentami będą:

r. pr. dr Magdalena Rycak, partner w RYCAK Kancelaria Prawa Pracy i HR


dr hab. Monika Tomaszewska, prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, kierowniczka Katedry Prawa Pracy, Of counsel w RYCAK Kancelaria Prawa Pracy i HR.


adw. dr Artur Rycak, partner zarządzający w RYCAK Kancelaria Prawa Pracy i HR
Justyna Federowicz, coach, HR menedżerka w polskich i międzynarodowych firmachArtur Rycak


Adwokat, doktor nauk prawnych, w latach 2000-2016 sędzia i asesor orzekający m.in. w sądach pracy i ubezpieczeń społecznych w okręgu lubelskim, warszawskim i warszawsko-praskim. Obecnie doradza zarządom największych polskich i międzynarodowych spółek w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych czy w sporach sądowych. Ekspert Business Centre Club w Zespole Prawa Pracy w Radzie Dialogu Społecznego oraz w Radzie Rynku Pracy. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych m.in. w sprawach z zakresu prawa pracy (jako sędzia i adwokat rozpoznał lub przeprowadził ponad 2.000 spraw sądowych przed sądami wszystkich instancji). Prelegent na wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych, wykładowca i kierownik podyplomowych studiów "Prawo podatkowe" w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autor i redaktor naukowy kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy oraz sporów sądowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, procedury sądowej, kosztów sądowych i ustroju sądów powszechnych, w tym dla szefów działów kadr i HR, sędziów, radców prawnych, dyrektorów i pracowników sądów, aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich, asystentów sędziów i referendarzy sądowych oraz (ponad 3000 godzin szkoleń i zajęć akademickich).Magdalena Rycak


Radca prawny w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HH zajmująca się prawem pracy od 22 lat. Obecnie doradza zarządom największych polskich i międzynarodowych spółek w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym dot. relacji ze związkami zawodowymi oraz w sprawach ochrony danych osobowych (RODO). W latach 2000 – 2022 przeprowadziła ponad 3.500 godzin szkoleniowych m.in dla sędziów, kadry zarządzającej polskich spółek i międzynarodowych korporacji, działów HR i kadr, instytucji publicznych, radców prawnych, dyrektorów sądów oraz studentów studiów podyplomowych. Wieloletni ekspert w Zespole Prawa Pracy w Radzie Dialogu Społecznego (wcześniej Komisji Trójstronnej d.s. Społeczno-Gospodarczych). Regularnie występuje w roli prelegenta na polskich i międzynarodowych konferencjach z prawa pracy. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych i kilkuset publikacji dla praktyków prawa pracy. Od ponad 12 lat kieruje studiami podyplomowymi „Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych”, a od 4 lat kieruje również studiami podyplomowymi „Ochrona Danych Osobowych i Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji” w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od 2009 r. adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W latach 2010-2015 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. W latach 2012-2015 zastępca sędziego Trybunału Administracyjnego przy Radzie Europy. W latach 2008-2013 adiunkt w Polskiej Akademii Nauk. Od 2003 r. konsultant prawny i szkoleniowiec w wydawnictwie Wolters Kluwer.Monika Tomaszewska


Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie zajmująca stanowisko Kierowniczki Katedry Prawa Pracy w UG. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii, studiów, artykułów, komentarzy, ekspertyz i glos poświęconych teoretycznym zagadnieniom europejskiego i polskiego prawa pracy. Wieloletnia trenerka na szkoleniach dla prawników z zakresu europejskiego i polskiego prawa pracy, w tym dla sędziów. Kierowniczka wielu projektów badawczych, w tym: (1) (Project Manager) Working Yet Poor w ramach H2020-SC6-GOVERNANCE-2019 Enhancing social rights and EU citizenship; (2) (Project Manager) SENSE in transnational transport in the EU w ramach ERASMUS+ KA2 Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for higher education. Ekspertka narodowa w następujących programach (1) “Study to support an impact assessment on the Written Statement Directive" (2017-DG EMPL-Written Statement Directive/No25); (2) Study on wage-setting mechanisms and minimum rates of pay applicable to posted workers in accordance with Dir. 96/71/EC (Project No VC/2015/0334); (3) Study on the protection of workers' rights in subcontracting processes in the European Union w ramach Community Action Programme in the Sphere of Employment and Social Solidarity – Progress 2007-2013. (Project No. VC/2011/0015)Justyna Federowicz


HR menedżerka z ponad 20 letnim stażem pracy w firmach polskich i międzynarodowych (Grupa Aviva, Grupa Uniqa). Pracowała w branży edukacyjnej, konsultingowej oraz ubezpieczeniowej. Przez kilkanaście lat skutecznie budowała i zarządzała zespołami w obszarze HR. Doskonale zna rzeczywistość korporacyjną zarówno od strony pracownika, jak i pracodawcy. Jest również coachem. Ukończyła Szkołę Coachingu w House od Skill uzyskując certyfikat coacha ACSTH. Jako coach pracuje głównie w obszarze związanym z karierą zawodową. Wykorzystując swoje osobiste doświadczenia prowadzi procesy coachingowe z osobami, które są przeciążone swoimi obowiązkami zawodowymi, które zauważają u siebie objawy wypalenia zawodowego, i które chcą odzyskać radość i poczucie spełnienia w pracy i w życiu. Jest certyfikowanym praktykiem PRISM Brain Mapping, narzędzia służącego do identyfikowania i mapowania preferowanych przez ludzi zachowań. Świadomość swoich preferencji pozwala zwiększyć efektywność procesu coachingowego.