Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
11-01-2023 godz. 14:00
Noworoczna Lampka Szampana – 11.01.2023
 

 


 


 

Pracodawcy Pomorza


Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza 


Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw 


 


mają zaszczyt zaprosić na spotkanie pomorskich przedsiębiorców na


Noworoczną Lampkę Szampana 2023


 


 

Na spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele władz państwowych i samorządowych Pomorza, świata nauki, kultury, polityki, biznesu, mediów, sportu oraz nasi zagraniczni partnerzy.


Celem spotkania pomorskich przedsiębiorców jest wzniesienie toastu za pomyślność regionu w roku 2023.


Zgodnie z wieloletnią już tradycją przedsiębiorcy wraz z władzami samorządowymi składają życzenia aby sprawy gospodarcze w regionie szły w dobrym kierunku.


 

 

Tegoroczna Lampka Szampana odbędzie się


11 stycznia 2023 roku o godzinie 14:00


w Wielkiej Hali Dworu Artusa


ul. Długi Targ 43-44


 


Spotkanie jest bezpłatne.


Udział w Lampce Szampana tylko dla osób zgłoszonych w formie elektronicznej.