Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
01-02-2023 godz. 13:00
[Webinarium] Praca zdalna i kontrola trzeźwości – 1.02.2023 g. 13.00
 


 

PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler wraz z Pracodawcami Pomorza zapraszają


na webinarium:


Praca zdalna i kontrole trzeźwości


1.02.2023 g. 13:00


 


13 stycznia Sejm uchwalił ostateczną treść przepisów o pracy zdalnej i kontroli trzeźwości. Zapraszam do udziału w webinarze organizowanym wspólnie z kancelarią PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler podczas którego opowiemy o tym, jak podejść do wprowadzenia pracy zdalnej i kontroli w praktyce.


 

Plan spotkania:

I.W jaki sposób pracodawca powinien przygotować się na wprowadzenie pracy zdalnej:

  • zbadanie kultury organizacyjnej firmy i kwestia niezbędnej dokumentacji,

  • koszty pracy zdalnej – zwrot 1:1, ekwiwalent czy ryczałt – co i kiedy będzie dla pracodawców najbardziej opłacalne,

  • kontrola pracy zdalnej i ochrona danych osobowych – jak to zrobić, aby było efektywnie i zgodnie z prawem,

  • BHP – kto i do czego będzie zobowiązany, czyli przerzucenie części obowiązków pracodawców na pracowników zdalnych.


II. Jak przeprowadzić profilaktyczną kontrolę trzeźwości u pracodawcy:

  • Zasady przeprowadzenia kontroli i obowiązek informacyjny,

  • Stwierdzenie nietrzeźwości pracownika i możliwe konsekwencje,

  • Badanie trzeźwości pracownika zdalnego,

  • Kontrola trzeźwości wobec nie-pracowników.


Prelegenci:

Bartosz Tomanek, adwokat, partner w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Michalina Lewandowska-Alama, aplikant radcowski, prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

 Wydarzenie bezpłatne wymagana rejestracja


Osoby zarejestrowane otrzymają w przeddzień wydarzenia link dostępowy.