Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
05-04-2023 godz. 14:00
[Spotkanie dla przedsiębiorców – 5.04] Tereny inwestycyjne na Pomorzu

  


Pracodawcy Pomorza


wraz z partnerami


Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego


Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną


Agencją Rozwoju Pomorza - Invest in Pomerania


 


zapraszają na spotkanie dla przedsiębiorców


 


Tereny inwestycyjne na Pomorzu


w dniu 5.04.2023 godz. 14.00


siedziba Pracodawców Pomorza 


Aleja Zwycięstwa 24, Gdańsk


 


 


Agenda spotkania:


1. Wstęp i Otwarcie spotkania – Tomasz Limon Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza.


2. Prezentacja Invest in Pomerania - Mikołaj Trunin Z-ca Dyrektora Invest in Pomerania. 


3. Prezentacja PSSE – Igor Nagraba Kierownik Zespołu ds. Pozyskiwania Inwestorów.


4. Prezentacja GARG - Agnieszka Bartoszewicz-Pietrzak, Rzecznik Inwestora.


5. Dyskusja.


6. Poczęstunek kawowy.


7. Zakończenie spotkania.
Spotkanie bezpłatne


Zachęcamy do rejestracji uczestnictwa