Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
20-06-2023 godz. 09:00
[Śniadanie biznesowe 20.06.] Poprawa  efektywności energetycznej przedsiębiorstwa


Pracodawcy Pomorza wraz z firmą członkowską Elmech


zapraszają Państwa na


Śniadanie biznesowe 


Poprawa  efektywności energetycznej przedsiębiorstwa


- korzyści ekonomiczne i ekologiczne


Siedziba Pracodawców Pomorza


Aleja Zwycięstwa 24 w Gdańsku


20.06.2023 r. o godzinie 9.00.


 


Spotkanie będzie połączeniem networkingu z dużą dawką wiedzy na temat efektywności energetycznej, która ogromny wpływ na funkcjonowanie nowoczesnych przedsiębiorstw.


Nowoczesny i zrównoważony biznes to nie tylko surowe normy emisyjne, ale ogrom szans. Wystarczy je odkryć.


Celem śniadania będzie odkrycie kart transformacji energetycznej, a następnie pokazanie jak nimi zagrać, żeby osiągnąć większy zysk i wzmocnić swoją pozycję na rynku.


 


Zapraszamy do udziału w tym pełnym energii śniadaniu biznesowym.


 
Spotkanie bezpłatne dla członków Pracodawców Pomorza


Wymagana rejestracja