Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
10-10-2023 godz. 10:10
[Webinarium 10.10] Nadchodzi koniec nierównego wynagradzania kobiet i mężczyzn


Pracodawcy Pomorza wraz z PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler


zapraszają na webinarium


Nadchodzi koniec nierównego wynagradzania kobiet i mężczyzn


10.10.2023, o godz. 10:10


Wydarzenie odbędzie się na platformie Clickmeeting


Osoby zarejestrowane otrzymają link do wydarzenia najpóźniej w przeddzień wydarzenia


Link do wydarzenia


 


W trakcie spotkania poruszone będą następujące zagadnienia:  • Co zmieni dyrektywa o przejrzystości wynagrodzeń?

  • Jakie nowe obowiązki zostaną nałożone na pracodawców w zakresie luki płacowej (gender pay gap)?

  • Podnosić czy obniżać wynagrodzenia – jak je wyrównać w praktyce?

  • Czy wyrównywanie wynagrodzeń może uruchomić proces zwolnień grupowych?
Prelegenci:


Mateusz Krajewski Dotychczasowe doświadczenie zdobywał podczas pracy w kancelarii radcy prawnego, gdzie zajmował się bieżącą obsługą przedsiębiorców. W czasie studiów na Uniwersytecie Gdańskim poszerzał zakres swoich kompetencji poprzez praktyki w sądzie. W codziennej pracy wspiera prawników w obsłudze Klientów realizując projekty dotyczące indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz szeroko pojętego prawa HR. Zainteresowany prawem własności intelektualnej i połączeniem prawa pracy z prawem nowych technologii


Michalina Lewandowska-Alama Prawnik w Kancelarii PCS I Littler, należy do Zespołu Prawa Pracy w Gdańsku. Wspiera Pracodawców we wdrażaniu regulacji dotyczących zatrudnienia w tym w szczególności w zakresie regulaminów i polityk compliance. Obszar zainteresowań kieruje w stronę pracowniczego work life-balance, well-beingu oraz kwestii BHP, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji wypadku przy pracy i postępowań w razie jego wystąpienia.
Spotkanie bezpłatne dla członków Pracodawców Pomorza


Wymagana rejestracja


Link do wydarzenia