Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
27-03-2024 godz. 16:00
Gdyńska Debata Gospodarcza – Wybory Samorządowe 2024
WSAiB GdyniaPracodawcy Pomorza wzorem ubiegłych kampanii wyborczych oraz zgodnie z przyjętym przez organizację Kodeksem Odpowiedzialności Obywatelskiej Pracodawców Pomorza zapraszają na


"Gdyńską Debatę Gospodarczą


– Wybory Samorządowe 2024


w dniu 27 marca br. o godzinie 16:00


w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
(ul. Kielecka 7, Aula I piętro).


 


Do debaty zaproszeni zostali zgłoszeni i zarejestrowani kandydaci na wyborach na Urząd Prezydenta Miasta Gdyni (w kolejności alfabetycznej):


Marek Dudziński (KWW Prawica i Społecznicy)


Aleksandra Kosiorek (KWW Gdyński Dialog)


Przemysława Olczyka - (KW Konfederaci Bezpartyjni Polska Jest Jedna dla Pomorza)


 


Wojciech Szczurek (KWW Samorządność Komitet Wojciecha Szczurka)


Tadeusz Szemiot (KWW Koalicja Obywatelska)


 Celem debaty jest przybliżenie przedsiębiorcom i pracodawcom wyborczych programów gospodarczych poszczególnych kandydatów. Nasze środowisko reprezentowane przez organizacje gospodarcze oczekuje od kandydatów przedstawienia koncepcji miasta z uwzględnieniem wyzwań gospodarczych oraz podjęcia działań celem zapewnienia rozwoju gospodarczego Gdyni oraz stworzenia warunków dla dynamiczniejszego rozwoju przedsiębiorców i przedsiębiorczości.
Debata została podzielona na trzy bloki, całość debaty przewidziana jest na ok. 2 godziny.                      Po zakończeniu debaty przewidzianej na ok. dwie godziny zaproponujemy poczęstunek oraz rozmowy kuluarowe pomiędzy Kandydatami i przedsiębiorcami. Debata odbywać się będzie z udziałem mediów oraz będzie rejestrowana m.in. przez portale internetowe oraz dla potrzeb wewnętrznych naszej organizacji.


Debatę poprowadzi gdański politolog dr Jarosław Och – pracownik naukowy Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Serdecznie zapraszamy do udział w debacie. 


Ilość miejsc ograniczona - wymagana rejestracja poprzez link znajdujący się poniżej.