Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
18-06-2024 godz. 10:30
[webinarium] Obowiązki pracodawców w związku z wejściem ustawy o ochronie sygnalistów


Kancelaria prawna RYCAK Kancelaria Prawa Pracy i HR


oraz Pracodawcy Pomorza


serdecznie zapraszają do wzięcia udziału


w bezpłatnym szkoleniu nt.


Obowiązki pracodawców


w związku z wejściem ustawy o ochronie sygnalistów


Webinarium na platformie Clickmeeting


18 czerwca br., godz. 10.30-12.00


 


Agenda spotkania


Podczas spotkania dowiesz się m. in.: 1. W jakim terminie może wejść w życie od dawna oczekiwana ustawa o ochronie sygnalistów.

 2. Jakie firmy będą zobowiązane do stosowania ustawy.

 3. O 12 obowiązkach podmiotów prawnych wynikających z ustawy o ochronie sygnalistów.

 4. W jaki sposób pracodawcy powinni przygotować procedurę zgłoszeń wewnętrznych.

 5. Kim jest sygnalista, czyli kto może zgłaszać naruszenia.

 6. Jakie naruszenia prawa mogą podlegać zgłoszeniom na podstawie ustawy.

 7. Na czym polega ochrona sygnalistów i jakie są jej środki.

 8. W jaki sposób sygnaliści mogą dokonywać zgłoszeń i jakie są rodzaje zgłoszeń.

 9. Dobre praktyki w zakresie wyboru sposobów (kanałów) dokonywania zgłoszeń.

 10. Jak prowadzić rejestr zgłoszeń.

 11. Narzędzia wspierające w obsłudze zgłoszeń sygnalistów i czy warto z nich korzystać..


Szkolenie poprowadzi adw. dr Artur Rycak oraz r. pr. dr Karol Kulig


O Kancelarii


Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym korporacji międzynarodowych oraz instytucji publicznych w zakresie prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, sporów sądowych, compliance i różnych obszarów HR. Pracują z nami prawnicy specjalizujący się w prawie pracy i sporach sądowych oraz specjaliści HR, w tym profesorowie prawa renomowanych uczelni publicznych.


Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem klientów w sporach sądowych, doradztwem w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, opieką nad relacjami ze związkami zawodowymi, prowadzi wewnętrzne postępowania wyjaśniające, negocjacje i szkolenia, sporządza opinie prawne.


Kancelaria zajmuje się przygotowaniem i wdrożeniem kompleksowego systemu zgłoszeń wewnętrznych dla swoich klientów.

Adw. dr Artur Rycak


Adwokat, doktor nauk prawnych, prawnik procesowy i obszaru HR, właściciel i prawnik zarządzający w kancelarii prawnej Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR, doradza zarządom i departamentom prawnym oraz HR największych polskich i międzynarodowych spółek i korporacji w sporach sądowych, compliance oraz w ramach doradztwa z zakresu prawa pracy. W latach 2000-2016 sędzia i asesor orzekający m.in. w sądach pracy i ubezpieczeń społecznych w okręgu lubelskim, warszawskim i warszawsko-praskim. Posiada ponad 27-letnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych m.in. w sprawach z zakresu prawa pracy, jako sędzia i adwokat rozpoznał lub przeprowadził ponad 2.500 spraw sądowych przed sądami wszystkich instancji. W latach 1996-2006 pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, , prelegent na wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych, od 2009 r. wykładowca w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wykładowca i kierownik studiów podyplomowych "Prawo energetyczne i zarządzanie przedsiębiorstwami energetycznymi" oraz studiów podyplomowych "Prawo podatkowe" w Uczelni Łazarskiego. Autor i redaktor naukowy kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy oraz sporów sądowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, procedury sądowej i compliance, w tym dla członków zarządów spółek, szefów działów kadr i HR, sędziów, radców prawnych, dyrektorów i pracowników sądów, aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich, asystentów sędziów i referendarzy sądowych oraz ponad 3000 godzin szkoleń i zajęć akademickich.R.pr. dr Karol Kulig


radca prawny, doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa pracy, współtwórca i współwłaściciel marki „SygnaApp” – systemu do obsługi zgłoszeń sygnalistów;  od ponad 10 lat świadczy usługi prawne dla biznesu oraz sektora publicznego; szkoleniowiec i wykładowca, w tym na aplikacji radcowskiej; autor komentarzy, monografii, artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy; konsultant czasopism prawniczych.


   
Spotkanie bezpłatne


Wymagana rejestracja


Osoby zarejestrowane otrzymają link dostępowy dzień przed wydarzeniem.