Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Uwaga! 1 dzień przed wydarzeniem prześlemy Ci SMS z przypomnieniem. Źeby potwierdzić obecność, odpowiedz 'Tak' na ten SMS
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
20-04-2017 godz. 10:00
Konferencja INNOeCAR – samochód elektryczny, jako element struktury miejskiej
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni (Al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia)

Miasto Gdynia wraz z partnerami serdecznie zapraszają na konferencjęINNOeCAR – samochód elektryczny, jako element struktury miejskiej,
w dniu 20.04.2017, g. 10:00
Pomorski Park Naukowo Technologiczny
Al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia


Rządowy program elektromobilności, którego celem jest stworzenie polskiego samochodu elektrycznego, jest szansą dla trójmiejskich firm. Miasto Gdynia wspólnie partnerami w tym Pracodawcami Pomorza", pomorskimi uczelniami: Politechniką Gdańską, Instytutem Maszyn Przepływowych, Technoservice, Walkin Start Up Venture zainicjowali powstanie klastra emobility na Pomorzu.


W województwie pomorskim istnieje też duże skupisko przedsiębiorstw związanych z elektroenergetyką i ICT gotowych dostarczać rozwiązania dla przemysłu pojazdów elektrycznych. Pomorskie ma unikalny w skali kraju potencjał pozwalający na rozwój przedsiębiorczości w obszarze innowacji związanych z elektromobilnością.


Cel Konferencji:

Celem konferencji jest omówienie aspektów związanych z wprowadzeniem samochodów elektrycznych do strefy miejskiej, takich jak:


- systemy korzystania z pojazdów elektrycznych, przywileje dla użytkowników

- infrastruktura niezbędna do popularności samochodów elektrycznych w miastach

- bariery związane z rozwojem elektromobilności w miastach

- nowe technologie oraz potencjał rozwoju technologii związanych z samochodami oraz infrastrukturą

- przedstawione zostaną planowane projekty z obszaru samochodów elektrycznych i zaproszenia do współpracy

W trakcie konferencji zostanie zainicjowane powstanie forum współpracy trójmiejskich firm, uczelni, samorządów i zaprezentowana zostanie idea stworzenia ekosystemu związanego z rozwojem elektromobilności na Pomorzu.


AGENDA KONFERENCJI:


9.30-10.00    Rejestracja uczestników, networking

10.00-10.15   Program elektromobilności i jego wpływ na rozwój gospodarki – Michał KurtykaPodsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii – Szef Komitetu Sterującego Programu Elektromobilności

10.15-10.25    Dlaczego pomorskie może stać się liderem we wdrażaniu samochodów elektrycznych w miastach – Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni

10.25-10.35   Pracodawcy Pomorza - Współpraca międzysektorowa siłą polskiej gospodarki - Szymon Faliszewski

10.35-10.45   Klaster INNOeCar, cel i sposób działania - Wojciech Kąkol

10.45-11.00   Podpisanie umowy powołania Klastra INNOeCAR

11.00-11.30   Przerwa kawowa / w przerwie Brifing prasowy z udziałem Ministra Michała Kurtyki

11.30-12.00  Infrastruktura ładowania, technologia, rozwój – kto powinien być inwestorem? – Panel Dyskusyjny:

Prowadzący: Wojciech Kąkol
Uczestnicy (TBC):

Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii
Jacek Głowacki, Prezes Zarządu Polenergia S.A.
Bartosz Bartoszewicz, Wiceprezydent Gdyni ds. edukacji i zdrowia
Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Rafał Czyżewski, Prezes Greenway Infrastructure Poland

12.00-12.15   Nowe technologie w samochodach - czy car sharing będzie pierwszym etapem emobility w Polsce? - dr Marcin Wołek, Uniwersytet Gdański

12.15-12.30   Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - jak wspierać innowacyjne firmy - program Fundusz Funduszy NCBR CVC i NCBR VC

12.30-13.30  Polskie wynalazki i technologie w obszarze emobility oferta komercjalizacji (Przedstawiciele Instytutów Badawczych, Innowatorzy)

  1. Nowoczesne technologie ładownia samochodów elektrycznych w działalności Instytutu Elektrotechniki – Prof. dr hab. inż Ryszard StrzeleckiInstytut Elektrotechniki, Bałtycka Pracownia Technologii Energoelektronicznych

  2. Wielofunkcyjny system "inteligentnych" sprzężeń multilateralnych (WSISM) pojazdów elektrycznych z siecią dystrybucyjną, zasobnikami i odnawialnymi źródłami energii -  Robert Chryc-Gawrychowski, Prezes Zarządu, EMU Sp. z o.o. Sp.k. 

  3. Pojazdy elektryczne - przedstawiciel Politechniki Gdańskiej

  4. Polska technologia akumulatora lead carbon (CLAB)  – Polski Instytut Magazynowania Energii

  5. Technologie dla etransportu - Sebastian Bykuć, Instytut Maszyn Przepływowych PAN 


13.30-14.00  Projekty INNOeCar, podsumowanie konferencji

Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorców zwłaszcza działających w branży nowoczesnych technologii oraz motoryzacji, przedstawicieli samorządów, uczelni wyższych oraz instytucji badawczych, jak również wszystkich zainteresowani tematyką samochodów elektrycznych z całej Polski.


Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa poprzez poniższy link Zgłoś się/Zapisz się