Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Uwaga! 1 dzień przed wydarzeniem prześlemy Ci SMS z przypomnieniem. Źeby potwierdzić obecność, odpowiedz 'Tak' na ten SMS
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
12-05-2017 godz. 10:00
"Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorców" w ramach Gdańskiego Tygodnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego
Siedziba Pracodawców Pomorza, Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk

"Pracodawcy Pomorza" serdecznie zapraszają do aktywnego uczestnictwa w Gdańskim Tygodniu Bezpieczeństwa Ekonomicznego.


Miasto Gdańsk ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego mieszkańców i mieszkanek Gdańska dzięki wdrożeniu Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych.


Obecnie zmieniające się uwarunkowania społeczno-gospodarcze w Gdańsku wymagają zwrócenia naszej uwagi na dwa aspekty: bezpieczeństwa ekonomicznego i zadłużania. Katalog tematów z tym związanych jest bardzo szeroki, począwszy od zwiększenia dostępności pożyczek i kredytów, możliwości inwestowania w różne instrumenty finansowe oraz irracjonalnej konsumpcji po oszustwa i wyłudzenia wobec osób starszych w zakresie podpisywania niekorzystnych umów na usługi telekomunikacyjne, internetowe i energetyczne. Informację o wszystkich wydarzeniach w ramach tej akcji znajdziecie Państwo w tym linku 


W ramach cyklu spotkań zapraszamy do siedziby "Pracodawców Pomorza" w dniu 12.05.2017 g. 10.00 na spotkanie pt


"Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorców"


prelegent: Jan Zacharewicz - Przewodniczący sekcji doradztwa biznesowego i prawnego Pracodawców Pomorza


Tematyka spotkania:


1. Omówienie problematyki karuzeli podatkowej


2. Zagadnienia związane z ostrożnością w finansowaniu inwestycji


3. Poprawne i bezpieczne inwestowanie


Spotkanie jest bezpłatne. Prosimy o rejestrację w linku poniżej