Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Będę osobiście
Skorzystam z transmisji on-line
Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
01-03-2018 godz. 11:00
„Rynek zamówień publicznych Organizacji Narodów Zjednoczonych w zasięgu polskich firm”
Siedziba Pracodawców Pomorza, Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk

„Pracodawcy Pomorza” wspólnie z Punktem Informacyjnym Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PARP oraz we współpracy z Departamentem Współpracy Ekonomicznej  Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP zapraszają na seminarium pt.„Rynek zamówień publicznych Organizacji Narodów Zjednoczonych w zasięgu polskich firm”


siedziba "Pracodawców Pomorza" Al. Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk
1 marca 2018r. (czwartek) g. 11.00


Spotkanie ma na celu przybliżyć przedsiębiorcom możliwości uczestnictwa w przetargach organizowanych przez organizacje systemu ONZ oraz przekazania informacji na temat możliwości wparcia przez nasze instytucje działań w tym zakresie. Uprzejmie informujemy, że w/w rynek jest otwarty dla polskich firm, ONZ realizuje zamówienia w wielu obszarach (od zapotrzebowania na sprzęt biurowy, usługi zarządcze, IT, po dostawy żywności, budownictwo, etc.).


Agenda spotkania:


1. Wsparcie polskich firm na rynku zagranicznych zamówień publicznych i zamówień organizacji międzynarodowych:

- oferta PARP (Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PARP, projekt SESAM),

- oferta Departamentu Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

2. Zamówienia publiczne ONZ – od rejestracji po przygotowanie oferty w przetargu.

Spotkanie jest bezpłatne 


Uprzejmie prosimy o rejestrację poprzez link poniżej