Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Będę osobiście
Skorzystam z transmisji on-line
Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Uwaga! 1 dzień przed wydarzeniem prześlemy Ci SMS z przypomnieniem. Źeby potwierdzić obecność, odpowiedz 'Tak' na ten SMS
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
06-06-2018 godz. 09:30
Głos Biznesu 2018 – konferencja – 6.06.2018 – liczba miejsc ograniczona!!!
Siedziba Pracodawców Pomorza, Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk


Szanowni Państwo,

Silna konkurencja na rynku oraz zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza wymuszają na pracodawcach dostosowania się do aktualnych realiów inwestycyjnych oraz otoczenia regulacyjnego.


Kluczowym jest zarządzanie polityką podatkową - system podzielonej płatności może wpłynąć znacząco na płynność finansową przedsiębiorcy, wprowadzi możliwość zarządzania ryzykiem podatkowym oraz wymusi dostosowanie systemów księgowo – rozliczeniowych w firmach.


Równie ważne jest prowadzenie skutecznej polityki HR na trudnym rynku pracy (m.in. wyzwania dla przedsiębiorców w zakresie regulacji zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem zmian 2018/2019 - zatrudnianie cudzoziemców, pracownicze plany kapitałowe).


W programie m.in.:

 • prezentacja aktualnej agendy gospodarczej i biznesowej, dyskusja z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli firm

 • dwa interaktywne warsztaty, na których eksperci szczegółowo omówią tematykę aktualnych zmian w prawie pracy oraz dotyczącą zarządzania polityką podatkową i finansową firmy.


Zapraszamy serdecznie!


AGENDA SPOTKANIA

09.30 - 10.00 Rejestracja, kawa powitalna

10.00 - 10.15 Otwarcie konferencji

Zbigniew Canowiecki, Prezydent, Pracodawcy Pomorza
Jolanta Szydłowska, Prezes Pomorskiego Związku Pracodawców Lewiatan

10.15 - 10.30 Wprowadzenie | Perspektywy gospodarcze dla Polski i wyzwania dla biznesu w regionie

Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan

10.30 - 11.45 Debata | Perspektywy dla przedsiębiorców

 • inwestycje sektora prywatnego

 • wyzwania rynku pracy

 • uwarunkowania regulacyjne

 • podatki i finansowanie


Komentarze biznesu, Q&A

11.45 - 12.00 Przerwa kawowa

12.00 - 14.00 Warsztaty i konsultacje

warsztat 1

Rynek Pracy i Pracownicze Programy Kapitałowe
Robert Lisicki
, Dyrektor Departamentu Pracy, Konfederacja Lewiatan
Agnieszka Łukawska
, Dyrektor ds. programów emerytalnych, Skarbiec TFI S.A.

 • zatrudnianie cudzoziemców

 • PPK czy PPE – porównanie dopuszczalnych rozwiązań
  - rola pracodawcy przy tworzeniu PPE / PPK
  - obowiązki pracodawcy prowadzącego PPE / PPK
  - koszty obciążające pracodawcę

 • co warto wziąć pod uwagę wybierając instytucję finansową prowadzącą PPE / PPK


warsztat 2

Mechanizm płatności podatku VAT
Piotr Żurowski, Partner w KPMG w Polsce

 • koncepcja mechanizmu oraz omówienie przepisów

 • problemy praktyczne związane płatnościami i korzystaniem z rachunku VAT

 • dobrowolności stosowania tego narzędzia, terminy i podstawy zwolnienia środków z konta VAT

 • sposoby zapłaty podatku i zobowiązań z konta VAT oraz korzyści i ryzyka związane ze stosowaniem podzielonej płatności


14.00 - 15.00 Poczęstunek, networking

GŁOS BIZNESU 2018
Gospodarka, rynek pracy, podatki


Gdańsk, 6 czerwca 2018 
Siedziba Pracodawców Pomorza, Aleja Zwycięstwa 24


Udział w konferencji jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.Głos Biznesu 2018 - mapa i parking