Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
29-11-2018 godz. 09:00
Zatrudnianie obcokrajowców w Polsce – wyzwania i zagrożenia
"Pracodawcy Pomorza" (Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk)


"Pracodawcy Pomorza" oraz Gremi Personal, ekspert w dziedzinie zatrudniania obcokrajowców


serdecznie zapraszają na spotkanie


Zatrudnianie obcokrajowców w Polsce - wyzwania i zagrożenia


29.11.2018 (czwartek), godz. 9.00-11.00


siedziba "Pracodawców Pomorza", Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk 


Podczas spotkania dowiesz się, jak profesjonalnie przygotować ofertę pracy, wykorzystać efekt skali i efekt synergii w biznesie, przenieść obowiązki i ryzyka związane z zatrudnieniem obcokrajowca, działać w oparciu o dobre praktyki zatrudnienia. 


W programie spotkania m.in.:  1. Wyzwania i zagrożenia dla rynku pracy w Polsce. Rozwiązania i szanse dla polskich przedsiębiorców.

  2. Jak efektywnie i bezpiecznie współpracować z agencją zatrudnienia, czyli jak sprawdzić legalność i wiarygodność pośrednika oraz na co zwracać uwagę przy wyborze partnera HR.

  3. Proces rekrutacji i zatrudnienia cudzoziemców. Zapoznanie z procedurami urzędowymi, legislacją i praktykami rynku pracy. 


Po spotkaniu istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi.


Prelegenci

Gremi Personal zapewnia kompleksową obsługę przedsiębiorstw na terenie całej Polski w zakresie uzupełniania braków kadrowych. Zespół ekspertów specjalizuje się w rekrutacji i zatrudnianiu obcokrajowców, głównie z Europy Wschodniej. Jest liderem zatrudnienia pracowników ze Wschodu. Ma wymierny wpływ na otoczenie biznesowe i społeczne. Jest podmiotem opiniotwórczym. W komunikacji biznesowej pełni rolę eksperta w kwestiach zatrudnienia cudzoziemców. #DbamyoPracowników to autorski projekt promujący dobre praktyki w zatrudnieniu obcokrajowców. Partner Gdańskiego Urzędu Pracy oraz Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek.