Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
14-06-2019 godz. 11:00
[Tczew] Strategia działania mikro i małych przedsiębiorstw  – moda, czy potrzeba?


Trigonum Sp. z o.o., jako Partner Pracodawców Pomorza w projekcie „Strategicznie doskonali”, zaprasza wraz z Oddziałem Pracodawców Pomorza  w Tczewie i Domem Przedsiębiorcy w Tczewie  na wystąpienie pt:


Strategia działania mikro i małych przedsiębiorstw  - moda, czy potrzeba?


Dowiedz się:  • Dlaczego warto wiedzieć nie tylko CO się robi, ale również DLACZEGO?

  • Od wizji firmy do bieżących planów działania – jak przejść ten proces w 10 krokach?

  • Korzyści, czyli dlaczego mając strategię łatwiej zarządzać ludźmi, relacjami i funkcjonowaniem firmy?

    • Współpraca „małych” z „dużymi”.

    • Wykorzystanie szans branży i lokalizacji – rewitalizacja obszarów miejskich  • Jak może wyglądać strategia budowania… strategii mikro i małej firmy?

  • Każda firma uczestnicząca w projekcie otrzyma dokument – Plan Rozwojowy

  • Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS


Spotkanie w dniu 14 czerwca 2019 r. godz.11:00 


Dom Przedsiębiorcy w Tczewie ul. Obrońców Westerplatte 3 
Spotkanie organizowane w ramach projektu Strategicznie DoskonaliProjekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”, typ 1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Spotkanie bezpłatne


Wymagana rejestracja