Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
04-09-2019 godz. 14:00
Nowy ład konsumencki – gotowy na zmiany?

W imieniu "Pracodawców Pomorza" oraz członka naszej organizacji 


Kancelarii Radców Prawnych Rusiecki, Szymkiewicz, Kurek sp.p.


zapraszamy na spotkanie pt.


Nowy ład konsumencki - gotowy na zmiany?


04.09.2019 - g. 14.00 


"Pracodawcy Pomorza" Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk


 

Parlament Europejski nowej kadencji, zaraz po wyborach, powinien przystąpić do ostatnich prac legislacyjnych nad "New Deal for Consumers" nowymi przepisami regulującymi prawa konsumentów w obrocie gospodarczym na terenie całej UE. Tak jak RODO wstrząsnęło przedsiębiorcami w maju ubiegłego roku, tak niedługo rynkiem wstrząśnie nowy pakiet regulacji z zakresu ochrony praw konsumenta. Tymczasem już świadomość prawna w zakresie obecnie obowiązującej regulacji jest niewielka.


Warsztaty będą miały więc na celu w przystępny i zrozumiały sposób, w oparciu o wieloletnie doświadczenia zdobywane w obsłudze prawnej przedsiębiorstw i pomocy prawnej świadczonej konsumentom przed sądami uwrażliwić uczestników na newralgiczne zagadnienia z zakresu prawa ochrony konsumentów. Zanim nastąpi istny boom nierzetelnych, niesprawdzonych informacji i wysyp maili z pogróżkami podobny do tego, który spowodowało wejście w życie RODO chcemy rzetelnie opowiedzieć Ci co tak na prawdę się zmieni, jaka jest Twoja pozycja, aktualne i nowe obowiązki oraz konsekwencje niedochowania staranności w tym zakresie.


Usłyszysz tylko praktyczną wiedzę opartą o orzecznictwo i praktykę obrotu.


Bez teoretyzowania, bez przytaczania treści całości ustaw.


 

Aby uczynić warsztaty jeszcze bardziej pragmatycznymi i ukierunkowanymi na newralgiczne kwestie związane z Twoim rodzajem działalności przygotowaliśmy odrębne szkolenia dla:


>> branży medyczno-kosmetycznej

>> branży turystyczno-hotelarskiej

Żadnych ogólników - tylko dedykowane rozwiązania. Brak wyimaginowanych problemów - tylko konkrety.

Co zyskasz (całkiem za darmo)?
+ Świadomość szans i zagrożeń
+ Znajomość projektowanych regulacji
+ Wiedzę o aktualnych trendach
+ Możliwość krótkiej konsultacji
Prelegent

Dawid Rogoziński - prawnik Kancelarii Radców Prawnych Rusiecki, Szymkiewicz, Kurek sp.p. Problematyką prawa konsumenckiego zajmuje się zarówno w praktyce jak i od strony naukowej, jako doktorant Wydziału Prawa i Administracji UG. Swobodnie porusza się między zagadnieniami stricte cywilnoprawnymi jak i podatkowymi czy administracyjnymi. Nie są mu obce sprawy z wątkami transgranicznymi. Klienci cenią go za świeże spojrzenie i dystans do prawa.