Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Rejestracja

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
 
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
14-06-2019 godz. 13:00
[Tczew] Edukacja i biznes jak kształcić i współpracować
Dom Przedsiębiorcy w Tczewie (Obrońców Westerplatte 3, Tczew) 


Starostwo Powiatowe w Tczewie, „Pracodawcy Pomorza”


i Dom Przedsiębiorcy w Tczewie


zapraszają na spotkanie


na styku edukacji, przemysłu i biznesu,


z udziałem Wicestarosty Tczewskiego Piotra Cymanowskiego.


 


Miejsce: Dom Przedsiębiorcy w Tczewie


Termin: 14.06.2019 / g. 13:00 A G E N D A


Budownictwo spółdzielcze ( zakładowe ) z udziałem firm z Powiatu Tczewskiego– czy to możliwe?


Prowadzący – Grzegorz Sobieralski – Pracodawcy Pomorza O/Tczew


 


Poszerzenie grupy zawodów kluczowych w Powiecie Tczewskim:


Technik budownictwa / Cieśla / Murarz - Tynkarz / Technik Logistyk


Technik Hotelarstwa / Technik rachunkowości


 Prowadzący – Arkadiusz Wodarczyk – Menager HR  Flex Tczew


 


Współpraca szkół ponadpodstawowych z pracodawcami w Powiecie Tczewskim:


Prowadzący – Piotr Cymanowski – Wicestarosta Tczewski