Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
03-10-2019 godz. 09:00
Praktycznie o PPK – wdrożenie i co dalej?

Kancelaria Brokerska Łukasz Grabania wraz z Pracodawcami Pomorza


serdecznie zapraszają na szkolenie połączone ze śniadaniem biznesowym:


Praktycznie o PPK – wdrożenie i co dalej?


3 października 2019, g. 9.00 - 12.00


siedziba "Pracodawców Pomorza"


Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk


Zakres szkolenia ukierunkowany będzie w szczególności na identyfikację ryzyk i zagrożeń związanych z wdrożeniem PPK. Dr Maciej Balcerowski opowie, jak uniknąć pułapek i możliwie bezboleśnie przejść przez proces wdrożenia. Szkolenie będzie zakończone panelem dyskusyjnym w trakcie Którego znajdą Państwo odpowiedzi nawet na najbardziej szczegółowe pytania z zakresu PPK. Spotkanie wspiera merytorycznie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec. 


Szkolenie adresowane jest w szczególności do:  • Pracowników działów kadr i płac

  • Pracowników działu księgowości

  • Biur rachunkowych

  • Osób odpowiedzialnych za wdrożenie PPK


 


Szkolenie poprowadzi:


Mikołaj Głowacki – Od 2000 roku związany zawodowo z branżą ubezpieczeniową głównie w obszarze ubezpieczeń korporacyjnych. Zajmował się tworzeniem i wdrażaniem programów ubezpieczeniowych, underwritingiem. Początkowo pracował w firmach brokerskich, a następnie w towarzystwach ubezpieczeniowych: Compensa, Proama oraz D.A.S.
Spotkanie bezpłatne


Wymagana rejestracja