Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń
07-11-2019 godz. 00:00
Szkolenie w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa”
Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa".


Termin 4-dniowego zjazdu: 07 – 10.11.2019


Hotel Rejs, ul. Hryniewieckiego 4, WładysławowoProwadzący zajęcia: Paweł Kaczmarczyk

Szkolenia organizowane jest  w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE. Każdy z uczestników musi wypełnić poniższe dokumenty rekrutacyjne i wysłać na adres: sekretariat@pracodawcypomorza.pl. Termin nadsyłania dokumentów upływa z dniem 25.09.2019.


Oryginały dokumentów należy zabrać ze sobą.

regulamin rekrutacji


Test inicjalny - cz-b


Oświadczenie_Uczestnika_projektu - cz-b


Oświadczenie_Instytucji - cz-b


formularz rekrutacyjny - cz-b


Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Celem projektu jest nabycie przez uczestników umiejętności samodzielnego wykonywania czynności dotyczących uczestnictwa w procesie legislacji, w tym wiedzy w zakresie kluczowych zagadnień prawa i ekonomii:
  • monitoring prac legislacyjnych

  • analiza projektów aktów prawnych

  • formułowanie stanowisk konsultacyjnych

  • skuteczne reprezentowanie i obrona interesów publicznych istotnych dla danej organizacji

  • znajomość stron organów administracji publicznej i samorządowej z punktu widzenia procesu legislacji

  • znajomość kluczowych źródeł prawa w zakresie procesu legislacji oraz systemu źródła prawa

  • znajomość zagadnień ekonomii, pod kątem oceny skutków regulacji z punktu widzenia projektodawcy oraz podmiotów objętych regulacjami, w tym wpływu na ekonomię przedsiębiorstw

  • znajomość podstaw ekonomiczno-gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw


Więcej informacji o projekcie: www.piit.org.pl


SERDECZNIE ZAPRASZAMY