Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń
15-10-2019 godz. 10:00
System compliance – dlaczego jest potrzebny pracodawcy? Doświadczenia praktyczne.


"Pracodawcy Pomorza" oraz Polskie Stowarzyszenie HR serdecznie zapraszają na spotkanie:


System compliance – dlaczego


jest potrzebny pracodawcy?


Doświadczenia praktyczne.


Gdańsk, dnia 15 października 2019 r.


siedziba "Pracodawców Pomorza"


Aleja Zwycięstwa 24, Gdańsk


Dlaczego warto wziąć udział w spotkaniu


Prawidłowo wdrożone i stosowane w praktyce zasady compliance pozwalają na uniknięcie lub zminimalizowanie wielu ryzyk, takich jak nadużycia gospodarcze, przestępstwa finansowe, nieuczciwe działania pracowników i kadry zarządzającej, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa przedstawicieli i pracowników przedsiębiorcy, nieuczciwa konkurencja, utrata danych, cyberprzestępczość, a także korupcja.


Podpowiemy, bazując na doświadczeniu i wiedzy praktycznej, jak wystrzec się niepożądanych sytuacji i uniknąć pułapek w funkcjonowaniu systemów compliance.


Do kogo szkolenie jest skierowane


Przedstawiciele Działów HR, pracodawcy, menedżerowie, członkowie zarządów, prawnicy wewnętrzni.


PROGRAM


10:00 - 10:15 - Rejestracja


10:15 - 10:20 - Powitanie uczestników


Tomasz Limon - Prezes Zarządu "Pracodawców Pomorza"


MichaŁ Chodkowski - Członek Zarządu PSHR


dr Ewa Podgórska - Rakiel - Liderka Koła PSHR na Pomorzu


I część - Czym jest Compliance i jak efektycznie wdrożyć compliance 


10:20-11:00 - Rola kodeksów etycznych i wewnętrznych procedur compliance w organizacji 


adwokat Michał Chodkowski, Łaszczuk i Wspólnicy


11:00 - 11:40 - Jak skutecznie wdrożyć system compliance w firmie.


Jak przekonać organizację do komunikacji nieprawidłowości w ramach whistleblowing’u


Krzysztof Busz, Compliance officer, Prezes Zarządu Secution Sp. z. o.o.


11:40-12:25 -  Przebieg procesu zachowania zgodności


Mateusz Socha, Szef Biura Compliance w Grupie LOTOS S.A.


12:25 - 12:50  - Przerwa kawowaII część - Jak compliance działa w organizacji i dlaczego nie może „kończyć się” na wdrożeniu procedur?


12:50 - 13:30 - Compliance a odpowiedzialność karna i karno-skarbowa


prof. Krzysztof Woźniewski, Uniwersytet Gdański


13:30 - 14:15 - System premiowy i zasady wynagrodzenia pracowników jako element systemu compliance


radca prawny, doradca podatkowy Agnieszka Zalewska, Brief&Case


14:15-14:30 - Podsumowowanie spotkania
 Prelegenci


Krzysztof Busz


Krzysztof jest Prezesem Zarządu spółki Secution, która realizuje audyty, projekty doradcze i szkoleniowe w obszarach compliance, bezpieczeństwa biznesu i zarządzania kryzysowego. Jest menedżerem z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy w spółkach giełdowych (ComputerLand, Sygnity, ABC Data). Specjalizuje się w obszarach: compliance, whistleblowing, zarządzaniu kryzysowym oraz marketingu, komunikacji i wsparciu sprzedaży.


Krzysztof jest Compliance oficerem. Jest biegłym ds. identyfikacji, wykrywania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji. Jak również audytorem wewnętrznym systemu bezpieczeństwa informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2017-06. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studia podyplomowe na SGH w Warszawie.
adwokat Michał Chodkowski


W 2005 r. rozpoczął współpracę z Kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy, w 2013 r. został partnerem.


Michał ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2006 r. W 2010 r. został wpisany na listę adwokatów.


Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w prawie konsumenckim.


Jego praktyka obejmuje między innymi: przygotowywanie regulaminów pracy i wynagradzania, a także wewnętrznych polityk, kodeksów etycznych i procedur, w tym w zakresie compliance; przygotowywanie umów o pracę oraz wypowiedzeń i porozumień; doradztwo w zakresie przeprowadzania zwolnień grupowych, w szczególności przygotowywanie regulaminów zwolnień grupowych oraz projektów porozumień; przygotowywanie regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy; doradztwo przedsiębiorcom z branży sprzedaży bezpośredniej w zakresie form prowadzenia działalności, podstaw współpracy z przedstawicielami oraz umów zawieranych z konsumentami.


Od 2018 roku Michał jest Członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia HR. Od kilku lat pełni ponadto funkcję Krajowego Administratora Kodeksu Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej. Jest także członkiem Rady Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan.
Mateusz Socha


Szef Biura Compliance w Grupie LOTOS S.A., absolwent Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, studiów Public Relations Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Master Business of Administration. W ostatnich latach członek Zespołu ds. wdrożenia optymalnej struktury Grupy Energa oraz Dyrektor Biura Zarządu i Rozwoju Organizacji w Grupie Kapitałowej Energa SA.
prof. Krzysztof Woźniewski


Kierownik Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego, którego zakres zainteresowań obejmuje prawo karne procesowe, w szczególności prawo dowodowe oraz kwestie związane z czynnościami procesowymi. Specjalizuje się w postępowaniu karnym skarbowym, oraz postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Od ponad 20 lat doradza partnerom społecznym także w zakresie prawa pracy. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem praktycznym, autor kilkuset artykułów i książek
radca prawny, doradca podatkowy Agnieszka Zalewska


Agnieszka jest członkiem gdańskiej OIRP oraz KIDP. Współpracuje z BRIEF&CASE Kancelaria Radców Prawnych Będźmirowski, Zinkiewicz i Partnerzy z Gdyni.


Posiada 10 - letnie doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych w obszarach zarządzania ryzykiem operacyjnym i nadużyć oraz Compliance.


Agnieszka jest ekspertem w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony konkurencji i konsumentów, whistleblowingu oraz zapobieganiu konfliktom interesów. Jest również wykładowcą i doświadczonym trenerem.
Spotkanie jest bezpłatne


Liczba miejsc ograniczona


Wymagana rejestracja