Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
24-10-2019 godz. 13:00
Artykuł 183 KSH a struktury wielopokoleniowe i ochrona kontynuacji działalności firm w sytuacjach losowych

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy oraz "Pracodawcy Pomorza" serdecznie zapraszają na spotkanie pt.


Artykuł 183 KSH a struktury wielopokoleniowe i ochrona kontynuacji działalności firm w sytuacjach losowych


spotkanie odbędzie się w dniu 24.10.2019 g. 13.00 


siedziba "Pracodawców Pomorza" 


Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk


 


Celem spotkania będzie przedstawienie zgromadzonym zagrożeń płynących zapisów Art 183 Kodeksu Spółek Handlowych, którego wypełnienie w sytuacjach losowych powodować może poważne perturbacje w działalności spółek.  


W ramach spotkania omówione będą przykłady rozwiązań zabezpieczających ciągłość funkcjonowania spółek w przypadku śmierci wspólnika/wspólników przy jednoczesnym wypełnieniu zapisów art. 183 KSH wobec spadkobierców. 


Prowadzący:


Mec. Paweł Cioban - radca prawny, wspólnik w Kancelarii prawniczej Ostrowski i Wspólnicy w Toruniu, (PC)


Marek R. Jankowski - broker ubezpieczeniowy. Przedsiębiorca, twórca unikatowych projektów ubezpieczeniowych, autor "Projektu Art. 183 KSH", reanimator outsourcingu ubezpieczeniowego. (MRJ)


Agenda spotkania:


1. Formy prawne sprzyjające tworzeniu struktur wielopokoleniowych w świetle regulacji prawnych na wypadek śmierci. (PC)


2. Zapewnienie trwałości zarządzania strukturą w trakcie i po sukcesji. (PC)


3. Plan sukcesji oraz rola doradcy sukcesyjnego. (PC)


4. Ryzyko komplikacji w procesie tworzenia i realizacji planu sukcesji. (MRJ)


5. Projekt "Art. 183 KSH" - założenia i cele (MRJ)


6. Wykorzystanie zapisów art. 808 § 1 oraz Art. 813 § 1 i § 11 Kodeksu cywilnego w procesie kształtowania ochrony ubezpieczeniowej. (MRJ)


7. Dyskusja, pytania uczestników.


Spotkanie bezpłatne


Wymagana rejestracja