Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Rejestracja

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
 
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
26-11-2019 godz. 08:00
IV Śniadanie „Pracodawców Pomorza” Oddziału Elbląg
Hotel Elbląg (ul. Stary Rynek 54-59, Elbląg)

  

W imieniu Oddziału Elbląg "Pracodawców Pomorza" serdecznie zapraszamy na 


 

IV śniadanie biznesowe


elbląskich przedsiębiorców


w dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 8:00


Hotel Elbląg 


ul. Stary Rynek 54-59


 

Jest to cykl śniadań biznesowych i spotkań z ciekawymi ludźmi, którzy mogą dla biznesu zarówno inspirujący jak i edukując przekazywać wartość dodaną dla przedsiębiorców w prowadzeniu codziennej działalności. To doskonały sposób na integrację środowiska przedsiębiorców z Elbląga i okolic, tak aby budować relacje które przełożą się na sukcesy w biznesie.


 

Najbliższe spotkanie odbędzie się pod hasłem


PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE


P R E L E G E N T


Grzegorz ChmuraEkonomista, menager, absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył również podyplomowe studia z zakresu bankowości i finansów o specjalności bankowość uniwersalna na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.


Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz certyfikat dyplomowego pracownika Banku. Ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w bankowości oraz zarządzaniu. Zasiadał w radach nadzorczych następujących spółek: Centrum Aktywnego Wypoczynku Sp. z o. o. w Malborku oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. w Malborku. Prowadził zajęcia na Wydziale Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.


Obecnie zatrudniony w PKO Banku Polskim S.A. na stanowisku Dyrektora Oddziału 1 w Elblągu.


 


 

Informacje organizacyjne:


Bardzo prosimy o przybycie najpóźniej do godziny 7:45


Ilość miejsc na spotkaniu ograniczona - 35 osób


Wydarzenie bezpłatne dla członków „Pracodawców Pomorza” (pierwsze 20 osób - decyduje kolejność zgłoszeń)


Opłata za spotkanie dla uczestników zewnętrznych wynosi 29 zł brutto


Prosimy o dokonanie płatności w wysokości 29 zł do 22 listopada br. na konto Pracodawców Pomorza, Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk nr konta 46116022020000000042696078 do dnia  br. z dopiskiem „Elbląg - śniadanie biznesowe III”.


Płatności gotówkowe nie będą przyjmowane