Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
29-11-2019 godz. 10:00
Sukcesja majątkowa – szkolenie
Elbląski Park Technologiczny (Sulimy 1, Elbląg)
 


 

 

P R E L E G E N T 


BARTŁOMIEJ KRUKOWSKI


 

6 lat temu rozpocząłem przygodę z klubami tworząc Klub Biznesu w Chojniczance. Obecnie prowadzę najszybciej rozwijający się klub PKB w Poznaniu. Łączymy Biznes, Sport i integrację, realizując potrzeby przedsiębiorców w całej Polsce.


Zawodowo: doświadczony ponad 17 lat temu negatywnymi skutkami prawa spadkowego, realizuję swój osobisty cel: pomagam właścicielom firm oraz Ich rodzinom skutecznie zabezpieczyć tzw. sukcesję majątku we wszystkich aspektach prawnych, podatkowych i finansowych. 4 lata temu wprowadziliśmy unikatowy program PARiM (program asekuracji rodziny i majątku ), którego celem jest rejestr aktywów i pasywów właściciela majątku oraz pomoc pośmiertna rodzinie (po zmarłym przedsiębiorcy).


W ostatnich 6 latach przeprowadziłem szereg warsztatów dla przedsiębiorców opracowując indywidualne rozwiązania dotyczące zarówno przekształceń obecnych form działalności, wprowadzenia odpowiednich testamentów oraz wprowadzając „Zarządcę sukcesyjnego” do rejestru.