Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Oferta pracy - stanowisko KSIĘGOWA

OFERTA PRACY - Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

 

Zakres obowiązków  na stanowisku księgowa:

1.      Kontrola formalna i rachunkowa dokumentów księgowych oraz ich księgowanie w Systemie FK i ZEUS (około 60 miesięcznie).

2.   Analiza zapisów księgowych i sporządzanie (miesięcznych lub rocznych) zestawień danych na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego, sprawozdawczości GUS i innych sprawozdań wymaganych przez MEiN.

3.      Wystawianie dla studentów zaświadczeń, faktur, potwierdzanie kart obiegowych.

4.      Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia w systemie Symfonia Środki Trwałe.

5.      Rozliczanie podróży służbowych.

6.      Wprowadzanie płatności do systemów bankowych oraz generowanie i księgowanie wyciągów bankowych,

7.      Współpraca z dziekanatem w zakresie potwierdzania stanu rozliczeń ze studentami.

8.      Sporządzanie zestawień i prowadzenie spraw w związku z windykacją płatności od studentów.

9.      Zamykanie okresów w systemie FK i sporządzanie miesięcznych zestawień faktur zakupu, sprzedaży oraz stanu rozrachunków.

10.    Archiwizacja dokumentów księgowych.

11.    Współpraca z informatykiem i kwestorem uczelni.

Uczelnia nie jest podatnikiem VAT.

Praca w godzinach 7:30-15:30 lub 8:00-16:00

 

Wymagania:

Przynajmniej roczne doświadczenie w pracy księgowości (technik księgowy, pomoc księgowa) – rachunkowość pełna.

Znajomość pakietu MS Office (word, excel) oraz sprawne poruszanie się w środowisku informatycznym.

Analityczny umysł i gotowość do życzliwej współpracy.

 

Zainteresowanie ofertą pracy proszę zgłaszać na adres kadry@wstih.pl, więcej informacji związanych ze stanowiskiem pracy można uzyskać pod numerem telefonu: 58 520 26 14 w. 143

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA DO PRACY

Administratorem danych osobowych jest: Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Gdańsku (WSTiH) z siedzibą przy ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk, zwany dalej: ”Administratorem”;

W każdym przypadku Pan/Pani może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@wstih.pl,

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie przepisów prawa tj. Kodeksu Pracy;

Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym, to wyrażona zgoda może być cofnięta w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem; W tym celu prosimy o zamieszczenie oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”;

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na rzecz WSTiH w Gdańsku na podstawie zawartej umowy oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oraz w uzasadnionych przypadkach będą przechowywane zgodnie z innymi przepisami prawa, w tym z kodeksem cywilnym;

Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

·        dostępu do swoich danych osobowych;

·        ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

·        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych;

·        cofnięcia zgody, jeżeli dotyczy: przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z WSTiH;

·        wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).

Zdjęcia