Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od Excento Sp. z o.o.

Zdobądź dotację na projekt B+R w ramach Programu "μGranty dla przedsiębiorstw"

Jesteś przedsiębiorcą prowadzącym działalność w województwie pomorskim? Złóż wniosek o grant! Dofinansuj projekty o wartości nawet 200 tys. zł. Wykorzystaj dotację na prace B+R w celu wdrożenia nowego produktu, usługi lub innowacji procesowej z obszaru Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Celem projektu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” jest łączenie nauki z biznesem, a co za tym idzie – poprawa dostępności do zaawansowanych usług badawczych dla przedsiębiorców z regionu Pomorza. Dzięki dofinansowaniu pomorscy przedsiębiorcy mogą zyskać bezzwrotne wsparcie finansowe przeznaczone na zakup usług badawczych.

Kto może ubiegać się o grant?

O granty mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa pomorskiego z pomysłem na projekt obejmujący badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Terminy:

Konkurs trwa od 8 grudnia 2021 do 15 lutego 2022 r.  lub do wyczerpania środków. Projekty musza dotyczyć obszarów nr 2, 3 lub 4 Inteligentnych Specjalizacji Pomorza ogłoszonych przez Zarząd Województwa Pomorskiego w drodze uchwały nr 316/31/15 z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz podjęcia negocjacji w sprawie Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, zmienionej uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 71/110/16 z dnia 26 stycznia 2016 roku.

Jednocześnie informujemy, że konkurs dedykowany obszarowi nr 1 ISP zostanie ogłoszony w pierwszej połowie stycznia 2022 r.
Alokacja środków w prowadzonym naborze wynosi 3 mln złotych.

 

Korzyści udziału w projekcie:

- Wysoka intensywność dofinansowania - do 75%.

- Dotacja do 150 tyś zł.

- Wsparcie w procesie definiowania agendy badawczej.

- Krótki okres od złożenia wniosku do podpisania umowy.

 

Złóż wniosek

Zainteresowanych zapraszamy do złożenia wniosków. Bezzwrotne wsparcie przyznawane projektom prowadzącym do powstania innowacji produktowej lub procesowej może przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa. Co więcej, proces uzyskania grantu jest prosty – od złożenia wniosku po rozliczenie. 

Po szczegółowe informacje zapraszamy na: https://www.mikrogranty.com.pl/

 

Projekt realizowany przez Excento Sp. z o.o. (spółka celowa Politechniki Gdańskiej) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. (spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Univentum Labs Sp. z o. o. (spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego).

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

 

Zdjęcia