Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od Uniwersytet Morski w Gdyni

PIERWSZY PROGRAM EXECUTIVE OFFSHORE WIND MBA

Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni uruchamia pierwsze w Polsce i drugie w Europie studia MBA dla sektora morskiej energetyki wiatrowej.

 

Program jest przeznaczony dla pracowników przemysłu morskiego i sektora energetyki morskiej, a także dla osób planujących aktywność zawodową w sektorze offshore wind.

 

Partnerem merytorycznym studiów EOW MBA jest Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej, patronat honorowy objęły Ambasady Brytyjska i Ambasada Królestwa Danii, partnerami branżowymi są wiodące firmy sektora energetyki morskiej, a parterami akademickimi – uczelnie z Niemiec i Danii oferujące pierwszy program Offshore Wind Energy MBA na świecie.

 

Executive Offshore Wind MBA jest prowadzony przez międzynarodowych ekspertów energetyki wiatrowej i praktyków zarządzania. Program, oprócz warsztatów menedżerskich, obejmuje sesje branżowe, gry decyzyjne, analizy projektów farm wiatrowych, wizyty w laboratoriach morskich i firmach MEW, możliwość wyjazdu na uczelnie zagraniczne, spotkania z polskimi i europejskimi przedstawicielami sektora offshore wind energy.

 

Absolwenci programu EOW MBA otrzymają dyplom Podyplomowych Studiów MBA wydany przez Uniwersytet Morski w Gdyni oraz międzynarodowy dyplom Executive Master of Business Administration podpisany przez Uniwersytet Morski w Gdyni, University of Applied Sciences Bremerhaven i Business Academy SouthWest.

 

Studia Executive Offshore Wind MBA kształcą profesjonalnych menedżerów z unikalnymi kompetencjami zarządzania w branży morskiej energetyki wiatrowej. Absolwenci uzyskają unikalne umiejętności poszukiwane na polskim i światowym rynku offshore wind oraz międzynarodowe kwalifikacje potwierdzone prestiżowym dyplomem Executive Offshore Wind MBA.

 

Obecnie trwa procedura rekrutacyjna do programu, który rozpocznie się 25 marca 2022.

 

Informacje i zapisy: About Executive MBA in Offshore Wind Energy | Gdynia Maritime University (umg.edu.pl)