Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od Excento Sp. z o.o.

Zyskaj 50% dotacji na usługi rozwojowe w Excento

Excento Sp. z.o.o. otrzymało akredytację Pomorskiego Systemu Usług Doradczych SPEKTRUM, organizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.,
co daje nam możliwość świadczenia usług rozwojowych z 50 % dofinansowaniem.
Dotacja ta jest skierowana do mikro, małych i średnich firm z województwa pomorskiego.

 

W ramach dofinansowania w programie SPEKTRUM oferujemy następujące usługi:

 

1. Opracowanie strategii rozwoju badawczo-rozwojowego firmy

W ramach usługi zidentyfikujemy potrzeby rozwojowe firmy i dopasujemy do tego niezbędne Know-how w zakresie możliwości rozwoju produktów, technologii
lub procesów. Wskażemy możliwości finansowania działań B+R z uwzględnieniem kierunków rozwoju danej branży i rynku.

 

Co otrzymasz:

Opracowanie zawierające ustalenie potrzeb, kierunków i trendów wybranej branży oraz opis potencjału przedsiębiorstwa w zakresie podjęcia działalności B+R,
jak i rekomendacje działań o charakterze B+R.

 

2. Audyt biznesowo-dotacyjny

Oferta audytu biznesowego skierowana jest do firm zainteresowanych wdrożeniem innowacyjnych technologii oraz rozwojem rozwiązań i produktów z udziałem wsparcia z funduszy na rozwój B+R.

 

Co otrzymasz:

Opracowanie zawierające wskazanie możliwości w zakresie podjęcia działań B+R
i wymaganych do tego zasobów oraz rekomendacje kierunków i ścieżek wdrożenia innowacji ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pozyskania środków na innowacje z Unii Europejskiej.

 

Nabór wniosków już od 30 maja 2022 do odwołania (nabór ciągły do wyczerpania alokacji).

 

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu:

Bartosz Sulley

Broker Innowacji

tel. 58 348 65 27

e-mail: bartosz.sulley@excento.pl 

Zdjęcia