Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od Uniwersytet Gdański

Studia podyplomowe - Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu

 

 

 

Studia Podyplomowe Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu mają na celu podniesienie kompetencji oraz umiejętności słuchaczy i słuchaczek w zakresie mitygacji czyli ograniczeniu wpływu działalności człowieka na powstawanie tzw. antropogenicznego efektu cieplarnianego. Studia służą pozyskaniu rozszerzonej wiedzy o zrównoważonym rozwoju w kontekście mitygacji i adaptacji do zmiany klimatu z elementami wiedzy z różnych dziedzin nauki: nauk społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk inżynieryjno-technicznych.

 

Mają za zadanie dostarczyć narzędzi do potęgowania procesu adaptacji społeczeństwa, obszarów miast i wsi do zmian klimatu, w tym budowania partnerstw lokalnych/regionalnych pomiędzy jednostkami naukowymi, samorządem terytorialnym, przedstawicielami biznesu oraz ngo w łańcuchu poszukiwania praktycznych rozwiązań stanowiących narzędzia realizacji Europejskiego Zielonego Ładu oraz polityk krajowych i regionalnych z tym związanych. Powstanie studiów i opracowanie ich programu jest wynikiem współpracy przedstawicieli Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, czyli uczelni uczestniczących w Związku Uczelni Fahrenheita. Tematyka studiów jest interdyscyplinarna, odnosi się do najbardziej aktualnego stanu wiedzy.