Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od Flexi.pl

Czy lider powinien być pokorny? Gdzie zmierza przywództwo? Wiedza od Flexi.pl

Flexi.pl, portal pracy i aktywności dla osób 50, 60, 70 plus, w swoich publikacjach porusza tematy związane ze zjawiskami ageizmu na rynku pracy. Wskazując za zawodowy potencjał osób 50+, portal podkreśla także, że wiekowa różnorodność w zespołach pracowniczych jako element strategii zarządzania, implikuje efektywność. A zespoły złożone z różnych generacji (dziś na rynku pracy obecne są cztery pokolenia) przy właściwym zarządzaniu, mogą osiągać ciekawe efekty. Nad tymi zbiorami osobowości trzeba jednak odpowiednio zapanować, motywując do działania. Dużą rolę odgrywają tu liderzy. Flexi.pl, w jednej ze swoich publikacji i bazując na badaniach, stawia pytanie, czy pokora to cecha nowoczesnego managera

Czy lider pokorny (zwłaszcza w kontekście zarządzania zespołami złożonymi z pracowników rekrutowanych także z Pokolenia Flexi i zarządzania wiekiem jako takim) to lider pożądany? Czy rynek pracy jest otwarty na taki rodzaj przywództwa? 

Dobry lider, czyli jaki? Flexi.pl sprawdza

W swojej publikacji Flexi.pl odwołuje się do badań, które zwracają uwagę, że pokora jako cecha u managerów może stanowić coraz większą wartość dla firmy. Z pokorą utożsamiane są bowiem takie przymioty, jak (wg firmy badawczo-konsultingowej Gartner): autentyczność, empatia i adaptacja.

Z kolei badanie, które przeprowadziła Akademia Leona Koźmińskiego w 5 państwach, a skupiające się na stylu zarządzania oraz kompetencjach liderów, wykazało, że polscy managerowie legitymizują się pewnością siebie, choć nie zawsze idzie ona w parze z zasobami. Z tego względu najbardziej celne oceny wobec siebie podały osoby w wieku  od 31 do 54 lat, a najmłodsi respondenci ocenili się poprzez pryzmat walorów.

Co ważne, badanie Leaders & Daughters firmy Egon Zehnder wśród cech, które powinien posiadać dobry lider, wymienia:

Strategia, czyli jasna wizja tego, co chce zrealizować (45%).
Etyka, a więc kierowanie się przekonaniami i wartościami (45%).
Skromność, czyli umiejętność przyznania się do błędów (43%).
Odwaga, a więc gotowość do podjęcia ryzyka w celu osiągnięcia efektu (32%).
Perswazja, a zatem zdolność do efektywnej komunikacji (27%).
Odporność i gotowość adaptacji do zmian (26%).
Integracyjność, postrzeganie różnych punktów widzenia i perspektyw (22%).
Autentyczność, czyli możliwość wniesienia do pracy swojego „ja” (22%).
Asertywność, pewność siebie i swoich okoliczności (21%).
Współpraca, poszukiwanie porozumienia (16%).

Źródło: badanie Leaders & Daughters firmy Egon Zehnder

 

Jak jest w rzeczywistości? Sprawdź i przeczytaj więcej o „ludzkim przywództwie”.

Jeśli szukasz pracownika z Pokolenia Flexi, dodaj ofertę pracy.

 

Zdjęcia