Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od Pracodawcy Pomorza

Studia podyplomowe Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu – wspólna inicjatywa UG, PG i GUMed

Rozpoczęła się rekrutacja na pierwszą edycję studiów podyplomowych Uczelni Fahrenheita Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu. Powstanie studiów i opracowanie ich programu jest wynikiem współpracy przedstawicieli Rad Uczelni Trójmiejskich oraz reprezentantów Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, tworzących Uczelnie Fahrenheita.

Studia podyplomowe Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu mają na celu pozyskanie i pogłębienie wiedzy, kompetencji i umiejętności słuchaczy w zakresie mitygacji, definiowanej jako łagodzenie skutków współczesnej zmiany klimatu oraz adaptacji obszarów zurbanizowanych, wiejskich i ich społeczności do zmian klimatu. To studia o unikalnej formule, która wynika z ich interdyscyplinarnego charakteru, partnerstwa trzech uczelni oraz skoncentrowania na praktycznych rozwiązaniach.

Jednym z kluczowych elementów studiów jest budowanie partnerstw lokalnych i regionalnych oraz sieciowanie jednostek naukowych, samorządu, biznesu i NGO. Studia podyplomowe Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu umożliwiają nabycie kompetencji, które otwierają drogę do współpracy przy poszukiwaniu praktycznych rozwiązań wykorzystywanych przy realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.

Dla kogo?

Oferta studiów podyplomowych “Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu” jest skierowana do:

·        Pracowników sektora publicznego, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, w szczególności zajmujących się ochroną środowiska, planowaniem przestrzennym, gospodarką komunalną, rozwojem regionalnym oraz odnawialnymi źródłami energii

·        Pracowników przedsiębiorstw z sektorów takich jak: energetyka, transport, rolnictwo, branża spożywcza, konsulting, turystyka

·        Pracowników organizacji pozarządowych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat mitygacji i adaptacji do zmiany klimatu, co pozwoli im efektywniej działać na rzecz ochrony środowiska

·        Osób zainteresowanych tematyką zmiany klimatu, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować swoje kształcenie w tym zakresie

Interdyscyplinarny program

Studia służą pozyskaniu zaawansowanej i pogłębionej wiedzy o zrównoważonym rozwoju w kontekście mitygacji i adaptacji do zmiany klimatu z elementami wiedzy z czterech różnych dziedzin nauki: nauk społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk inżynieryjno-technicznych.

Program zajęć dydaktycznych został podzielony na sześć modułów:

·        Moduł 1: Wprowadzenie do problematyki zmiany klimatu (prowadzony przez specjalistów z Uniwersytetu Gdańskiego)

·        Moduł 2: Społeczno-polityczne aspekty zmiany klimatu (prowadzony przez specjalistów z Uniwersytetu Gdańskiego)

·        Moduł 3: Inżynieria dla klimatu (prowadzony przez specjalistów z Politechniki Gdańskiej)

·        Moduł 4: Zdrowotne aspekty zmiany klimatu (prowadzony przez specjalistów z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego)

·        Moduł 5: Seminarium dyplomowe (prowadzony przez specjalistów z Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego)

·        Moduł 6: Wyjazd studyjny (prowadzony przez specjalistów z Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego)

Kadrę prowadzącą zajęcia stanowią wykładowcy trzech trójmiejskich uczelni tworzących Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. Kierownikiem studiów jest dr Mirosława Malinowska (Katedra Oceanografii Fizycznej i Badań Klimatu Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego).

Rekrutacja 2023/2024

Rejestracji na studia można dokonać pod tym linkiem.

Jednostką prowadzącą studia jest Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Studia trwają dwa semestry i prowadzone będą w trybie online (z wyjątkiem wizyty studyjnej – 10 godzin). Zajęcia rozpoczną się w marcu 2024 r. Szczegółowe informacje na temat oferty i rekrutacji dostępne są na stronie studiów:

Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu – Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (CZRUG)

Dla kandydatów na studia przygotowano 40 miejsc. O przyjęciu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Zdjęcia