Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od Biuro Doradztwa Ekonomicznego i Prawnego „Business Consultans” Sp. z o.o.

Otwórz się na innowacje i pozyskaj dotacje!

Jeżeli chcecie Państwo wykorzystać dotacje unijne do rozwoju swojej oferty produktowo-usługowej oraz stworzyć z nami najbardziej optymalny model aplikowania, gwarantujący uzyskanie bezzwrotnego wsparcia finansowego, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

 

Czas podjąć właściwą decyzję i pozyskać dofinansowanie na realizację planowanych inwestycji i projektów rozwojowych w Państwa firmie.

 

 

Poniżej prezentujemy Państwu typy projektów, które można aktualnie objąć dofinansowaniem w ramach programów operacyjnych, zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym.

 

 

Typ projektu: projekty badawczo-rozwojowe realizowane wewnątrz firmy (m.in. wynagrodzenia, odpisy amortyzacyjne od posiadanego i zakupionego sprzętu/aparatury, wartości niematerialne i prawne)

 

Poddziałanie 1.1.1 "Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (tzw. szybka ścieżka dla małych projektów)

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

 

Typ projektu: usługa badawcza zlecona jednostce naukowej – projekty badawczo-rozwojowe realizowane na zewnątrz

 

Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

 

Typ projektu: stworzenie/rozwój działu badawczo-rozwojowego w firmie (prace budowlane, zakup sprzętu i wartości niematerialnych i prawnych)

 

Poddziałanie 1.1.1 "Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Działanie 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

 

Typ projektu: uzyskanie patentów (badanie czystości patentowej, obsługa rzecznika patentowego, koszty urzędowe)

 

Poddziałanie 1.1.1 "Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

 

Gwarantujemy nowatorskie podejście sprzyjające pozyskaniu dotacji. Jest ono wynikiem połączenia wieloletniego doświadczenia, wysokich kwalifikacji specjalistów oraz autorskich technik twórczego myślenia, wykorzystywanych podczas spotkań z naszymi klientami.

 

Z przyjemnością zapoznamy się z Państwa potrzebami i dopasujemy do nich odpowiedni program operacyjny.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU