Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn Sp. z o.o. Oddział Gdynia

Kurs Pierwsza pomoc Przedmedyczna w promocyjnej cenie

Celem szkolenia jest nauczenie udzielania pierwszej pomocy u reagujących i niereagujących ofiar wypadków oraz zdobycie umiejętności w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Bardzo praktyczne podejście do właściwego reagowania, w tym udzielania pierwszej, niezbędnej pomocy poszkodowanym.

Grupa docelowa:

  • firmy i osoby indywidualne,
  • instytucje administracji publicznej,
  • szkoły i przedszkola,
  • rodzice i opiekunowie,
  • kierowcy i ośrodki nauki jazdy.

Szkolenie składa się z części teoretycznej (wykład z użyciem laptopa i projektora) oraz praktycznej. Część praktyczna obejmuje między innymi zajęcia z użyciem FANTOMA dorosłego człowieka, dziecka i niemowlęcia oraz defibrylatora.

Szkolenie zakończone będzie egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia szkolenia.

 

koszt: 95 zł

Miejsce: Gdynia, ul. Płocka 27

 

Zapisy: 58 624 30 99

Zdjęcia