Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od Uniwersytet Gdański

Studia podyplomowe - Uniwersytet Gdański

Instytut Handlu Zagranicznego zaprasza do udziału w studiach podyplomowych, prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, w języku polskim oraz angielskim.

 

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY:

§  rozszerzenie i pogłębienie wiedzy niezbędnej do funkcjonowania w otoczeniu  współczesnego rynku międzynarodowego,

§  podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych,

§  uzupełnienie swojego profilu wykształcenia o wiedzę ekonomiczną,

§  uzyskanie formalnych podstaw do awansu zawodowego,

§  nawiązanie nowych kontaktów biznesowych,

§  możliwość rozwiązywania konkretnych problemów wynikających z prowadzonej działalności,

§  możliwość wymiany doświadczeń między słuchaczami a także wykładowcami i przedstawicielami praktyki gospodarczej.

 

 

Absolwenci otrzymują uniwersyteckie świadectwo ukończenia

Studiów Podyplomowych

 


Rekrutacja na wszystkie studia podyplomowe jest prowadzona drogą elektroniczną na stronie:

 

https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/login.web

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!          YOU ARE WELCOME TO THE STUDY!

 

 

 

1. STUDIA PODYPLOMOWE HANDLU ZAGRANICZNEGO

 

Studia te przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe na dowolnej specjalności (magisterskie lub licencjackie). Program oferowanych zajęć umożliwia zdobycie wiedzy przydatnej w prowadzeniu działalności handlowej na rynkach zagranicznych, zarówno absolwentom kierunków ekonomicznych, jak i nieekonomicznych. Ukończenie Studiów pozwala także na zdobycie nowych kwalifikacji osobom poszukującym pracy w firmach działających na rynkach zagranicznych. Dla tych słuchaczy, którzy zawodowo zajmują się handlem zagranicznym udział w zajęciach może być dobrą okazją do uzupełnienia wiedzy, jak i wymiany doświadczeń.

Program zajęć w wymiarze 200 godzin obejmuje m.in. następujące przedmioty: organizacja i technika handlu zagranicznego, marketing, elementy promocji, negocjacje handlowe i techniki sprzedaży, ubezpieczenia w handlu zagranicznym, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, transport i spedycja w handlu zagranicznym, prawo w handlu zagranicznym, rozliczenia międzynarodowe, zarządzanie kadrami w biznesie międzynarodowym, handel elektroniczny, zagadnienia celne i podatkowe. Ukończenie Studiów następuje po zdaniu egzaminów i uzyskaniu zaliczeń z przedmiotów wykładanych, a także po przedstawieniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu końcowego.

 

WARUNKI REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2017/2018:

Termin rekrutacji

Od 1 czerwca 2017 r. do 30 września 2017 r. – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Odpłatność

3900 PLN za dwa semestry (możliwość wpłat ratalnych)

Wymagane dokumenty

Podanie wygenerowane w systemie IRK

świadectwo ukończenia studiów I lub II stopnia,

2 fotografie                                   

 

PRZYDATNE INFORMACJE:

Kierownik studiów

dr hab. Hanna Treder, prof. UG,

Tel. 58 523-14-90

e-mail: sphz@ug.edu.pl

Dodatkowe informacje

http://ekonom.ug.edu.pl/web/ps_hz/index.html?lang=pl

Organizacja zajęć

Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym, co dwa tygodnie, w czternastu weekendowych zjazdach, w soboty i niedziele, w godz. 9.45-16.45.

Adres

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Studia Podyplomowe Handlu zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot,  (pokój 332)

 


 

2. STUDIA PODYPLOMOWE MARKETING MIĘDZYNARODOWY

 

Ukończenie Studiów ma pomóc w podjęciu atrakcyjnej pracy, a także w rozwinięciu profesjonalnych umiejętności osób już zaangażowanych zawodowo, pragnących zdobyć praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu międzynarodowym, aktualnych tendencji w biznesie międzynarodowym i tworzenia strategii marketingowych, poznać metody budowy przewagi konkurencyjnej w międzynarodowym otoczeniu rynkowym, zrozumieć uwarunkowania kulturowe zachowań podmiotów rynkowych, reprezentujących stronę podażową i popytową, a także poznać marketingowy język angielski stosowany przez praktyków.

Słuchaczem może być absolwent szkoły wyższej, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich, zainteresowany zdobyciem praktycznej wiedzy dotyczącej funkcjonowania przedsiębiorstwa w dynamicznym otoczeniu międzynarodowym.

Program obejmuje 170 godzin lekcyjnych. Większość zajęć oparta jest na studiach przypadków i analizie rzeczywistych, aktualnych sytuacji rynkowych. Do 20 oferowanych przedmiotów należą m.in.: strategie produktowe, dystrybucji, sprzedaży i cenowe, kreowanie marki produktowej i korporacyjnej, międzynarodowe badania marketingowe, budowa planu marketingowego, zintegrowana komunikacja marketingowa, ochrona własności intelektualnej, CSR, Big Data, Marketing English.

 

WARUNKI REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2017/2018:

Termin rekrutacji

Od 1 czerwca 2017 r. do  15 października 2017 r. – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Odpłatność

4000 PLN za dwa semestry (możliwość wpłat ratalnych)

Wymagane dokumenty

Podanie wygenerowane w systemie IRK

świadectwo ukończenia studiów I lub II stopnia,

2 fotografie

 

PRZYDATNE INFORMACJE:

Kierownik studiów

dr hab.  Anna Maria Nikodemska-Wołowik, prof. UG

email: AMNW24@gmail.com (preferowany)    AMNW@ug.edu.pl 

tel. +48 58 523 13 94  oraz   +48 600 02 35 32

Dodatkowe informacje

http://ekonom.ug.edu.pl/web/ps_mm/index.html?lang=pl

Organizacja zajęć

Odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, w godzinach 9.45-16.45, co 2 tygodnie, a w okresach świąteczno-urlopowych co 3 tygodnie. Trwają dwa semestry: rozpoczynają się w październiku danego roku, a kończą w maju kolejnego roku.

Adres

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Studia Podyplomowe Marketing Międzynarodowy, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot (pokój 219)

 

 

3. INNOWACYJNE PRAKTYKI PUBLIC RELATIONS

Studia podyplomowe "Innowacyjne praktyki public relations" mają na celu kształcenie i doskonalenie praktycznych umiejętności strategicznego planowania i realizacji działań w zakresie PR. Słuchacze uczą się, jak dobierać i wykorzystywać nowoczesne narzędzia komunikacji, które pozwolą im na kształtowanie relacji z grupami odbiorców oraz wpływanie na ich działania. "Innowacyjne praktyki public relations" wyróżniają się, spośród innych ofert edukacyjnych, nastawieniem na poszerzanie wiedzy praktycznej, a nie jedynie teoretycznej. Kadrę studiów stanowią zarówno wybitni praktycy PR, jak i doświadczeni wykładowcy akademiccy. Podczas zajęć studenci zdobywają wiedzę z dziedziny PR poprzez uczestnictwo w warsztatach, analizę case studies, gry symulacyjne, pracę z kamerą, dyskusje z ekspertami czy burze mózgów.

Oferta jest skierowana zarówno do pracowników marketingu, PR i reklamy w firmach i instytucjach, jak również absolwentów, którzy chcieliby poszerzyć lub zdobyć nową wiedzę i umiejętności, poprawiając tym samym swoją pozycję na rynku pracy.

Program zajęć w wymiarze 200 godzin obejmuje m.in Strategie PR, Budowa i zarzadzanie marką, Reklama i kreacja, Budowa wizerunku korporacyjnego w Internecie, PR w polityce, Marketing miejsc, Social media i współpraca z blogerami, Kontakty z mediami, Sponsoring,  Warsztat rzecznika prasowego, Zarządzanie eventami, Zarządzanie sytuacja kryzysową, Warsztaty kreatywności, Sztuka wystąpień publicznych.

Ukończenie studiów następuje po zdaniu egzaminów i uzyskaniu zaliczeń z wykładanych przedmiotów oraz po przedstawieniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu końcowego.

 

WARUNKI REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2017/2018:

Termin rekrutacji

Do 19 października 2017 r. – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Odpłatność

4900 PLN za dwa semestry (możliwość wpłat ratalnych)

Wymagane dokumenty

Podanie wygenerowane w systemie IRK

świadectwo ukończenia studiów I lub II stopnia,

2 fotografie

 

PRZYDATNE INFORMACJE:

Kierownik studiów

Sekretariat

dr hab. Dorota Simpson, prof. UG, simpson@ug.edu.pl

mgr Wioletta Zakrzewska ekhz@panda.bg.univ.gda.pl,

tel. 58 523-13-90

Dodatkowe informacje

http://ekonom.ug.edu.pl/web/ps_pr/index.html?lang=pl

Organizacja zajęć

Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym, co dwa tygodnie, w soboty i niedziele

Adres

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Studia Podyplomowe Innowacyjne Praktyki Public Relations, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot (pokój 302)

 

4. KAPITAŁ LUDZKI W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM

Studia przeznaczone są dla absolwentów, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, którzy pragną zdobyć wiedzę na temat gospodarowania kapitałem ludzkim w globalizującym się świecie, tak by móc ją wykorzystać zarówno w korporacjach transnarodowych, jak i przedsiębiorstwach polskich, włączających się aktywnie w międzynarodową współpra.

Oferta jest skierowana zarówno do pracowników działów personalnych w przedsiębiorstwach instytucjach, jak również absolwentów, którzy chcieliby poszerzyć swoje kompetencje, poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, wzmacniając tym samym swoją pozycję na rynku pracy.

Program zajęć w wymiarze 190 godzin obejmuje m.in. Podstawy gospodarowania kapitałem ludzkim, Psychologia w biznesie, Elementy prawa pracy, Zarządzanie działem personalnym, Pozyskiwanie, motywowanie, ocenianie, rozwój i doskonalenie pracowników, Uwarunkowania kulturowe, Międzynarodowe zarządzanie zasobami luludzkim.

Ukończenie studiów następuje po zdaniu egzaminów i uzyskaniu zaliczeń z wykładanych przedmiotów oraz po przedstawieniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu końcowego.

 

WARUNKI REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2017/2018:

Termin rekrutacji

Do 19 października 2017 r. – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Odpłatność

3600 PLN za dwa semestry (możliwość wpłat ratalnych)

Wymagane dokumenty

podanie wygenerowane w systemie IRK

świadectwo ukończenia studiów I lub II stopnia,

2 fotografie

 

PRZYDATNE INFORMACJE:

Kierownik studiów

Sekretariat

dr hab. Dorota Simpson, prof. UG, simpson@ug.edu.pl

mgr Wioletta Zakrzewska ekhz@panda.bg.univ.gda.pl,

tel. 58 523-13-90

Dodatkowe informacje

http://ekonom.ug.edu.pl/web/ps_kl/index.html?lang=pl

Organizacja zajęć

Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym, co dwa tygodnie, w soboty i niedziele

Adres

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Studia Podyplomowe Kapitał Ludzki w Biznesie Międzynarodowym, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot (pokój 302)