Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od Grantera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Konkursy badawczo-rozwojowe

1.       II konkurs programu sektorowego PBSE

Narodowe Centrum badań i Rozwoju ogłosiło II konkurs programu sektorowego PBSE. Na przedsiębiorców stawiających na innowacje w branży elektroenergetycznej czeka 120 mln zł.

Celem programu PBSE jest wsparcie wysiłków przedsiębiorców tworzących technologie i rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz efektywność sektora energetycznego.

Budżet II konkursu PBSE to 120 mln zł. Minimalna wartość projektu wynosi 2, a maksymalna 40 mln zł. Dzięki kolejnym udogodnieniom wprowadzonym przez NCBR przedsiębiorcy będą mogli się ubiegać nie tylko o dofinansowanie prac B+R (badania przemysłowe i prace rozwojowe), ale także prac przedwdrożeniowych. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 2 października do 1 grudnia.

Więcej informacji pod linkiem http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,5399,mocne-wsparcie-dla-innowacji-w-sektorze-elektroenergetycznym.html

 

2.       Informacja o zbliżającym się naborze do poddziałania 3.2.1 Badania na rynek POIR

5 września br. zostanie uruchomiony nabór wniosków do poddziałania 3.2.1 Badanie na rynek w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie środków na realizację wdrożeń projektów badawczych. Budżet konkursu wynosi 1,15 miliarda zł. Wnioski będą przyjmowane do 28 lutego 2018 r. Więcej informacji o konkursie ogólnym znajduje się http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-iii-nabor-2017-ogolny .

 

3.       Ogłoszenie II konkursu INNOSTAL

9 października br. zostanie uruchomiony nabór wniosków do II konkursu pt. INNOSTAL w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorców, którzy zaproponują nowe technologie i innowacyjne projekty dla przemysłu stalowego i hutniczego. Budżet konkursu wynosi 95 mln PLN. Propozycje projektów będzie można składać do 8 grudnia br. Więcej informacji https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/innostal-konkurs-na-innowacyjne-projekty-branzy-hutniczej-i-stalowej .

 

4.       Już we wrześniu br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomi konkurs dla projektów realizowanych w konsorcjach między przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Warto dodać, że dotychczas był to bardzo trudny konkurs, w którym wymagana była innowacyjność na poziomie światowym. W aktualnym konkursie jednak warunki zostały złagodzone, ponieważ wystarczy innowacyjność na poziomie kraju! Informacja wraz z dokumentacją konkursową dostępna pod linkiem- http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-14142017projekty-aplikacyjne/