Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz

Bezpłatne szkolenia Microsoft

Firma Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir z siedzibą w Warszawie realizuje na terenie województwa pomorskiego projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, pn. „Specjaliści ICT w województwie pomorskim” (nr RPPM. 05.05.00-22-0046/16).

  

Projekt jest okazją dla Pracodawców zrzeszonych w Organizacji ,,Pracodawcy Pomorza” aby przeszkolić swoich pracowników z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK).

 

Uczestnikami Projektu mogą być osoby w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), które zamieszkują teren województwa pomorskiego i jednocześnie:

- są pracownikami sektora MSP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) lub podmiotów ekonomii społecznej (ES)/ przedsiębiorstw społecznych,

- są osobami o niskich kwalifikacjach zawodowych i/lub osobami powyżej 50 roku życia,

- z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych w zakresie TIK. 

 

W projekcie planowane jest przeszkolenie 500 uczestników projektu, w tym 280 kobiet. 

 

Wszyscy Uczestnicy Projektu zostaną objęci wsparciem w formie bezpłatnych szkoleń w zakresie TIK. W ramach projektu można zaplanować jeden z dwóch BEZPŁATNYCH rodzajów szkoleń (wraz z BEZPŁATNĄ CERTYFIKACJĄ ZEWNĘTRZNĄ):

 1. Szkolenia IC3 – skierowane do osób z podstawowymi umiejętnościami lub brakiem kompetencji cyfrowych – nauczanie od podstaw (oraz certyfikacja zewnętrzna IC3 – Certiport o wartości 105 $)

 2. Szkolenia Ms Office – skierowane dla pracowników chcących uzyskać kwalifikacje w obszarze obsługi oprogramowania biurowego Word, Excel i PowerPoint (oraz certyfikacja zewnętrzna Microsoft – Certiport 3 egzaminy o łącznej wartości rynkowej 300 $).

 

 W celu przystąpienia do projektu należy skontaktować się z:

 Urszula Kowalska, tel. 515 908 722, e-mail:ukowalska@jcgroup.pl

 Szkolenia możemy zrealizować u Państwa w miejscu pracy lub w innym miejscu do ustalenia. Jesteśmy elastyczni co do ilości godzin w ciągu dnia itp.

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 5 Oś Priorytetowa: Zatrudnienie, Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne.