Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od Uniwersytet Gdański

Podyplomowe studia menedżerskie

Podyplomowe Studia Menedżerskie bazują na prawie trzydziestoletnich doświadczeniach w prowadzeniu kształcenia na poziomie podyplomowym. Od 1974 roku Instytut Organizacji i Zarządzania nieprzerwanie kształci kadrę menedżerską przedsiębiorstw i instytucji. Do chwili obecnej studia podyplomowe ukończyło ok. 2 000 osób.

Aktualnie oferowane menedżerskie studia podyplomowe są rozwinięciem istniejących od 1994 r. studiów podyplomowych „Szkoła Zarządzania”, które uzyskały akredytację Biura Koordynacji i Kształcenia Kadr „Management Box”.

Dla kogo?

Przedsiębiorcy, członkowie rad nadzorczych i zarządów, menedżerowie oraz specjaliści aspirujący do pełnienia funkcji mendżerskich.

Cel

Celem Podyplomowych Studiów Menedżerskich jest zapoznanie z aktualnymi tendencjami w zarządzaniu oraz nauczenie skutecznego doboru i posługiwania się współczesnymi metodami i narzędziami pracy menedżera.

Korzyści

·         Interdyscyplinarny program zajęć uwzględniający najnowsze trendy w zarządzaniu

·         Wykładowcy łączący wieloletnie doświadczenie praktyczne z uogólnioną wiedzą o zarządzaniu

·         Aktywne metody prowadzenia zajęć: warsztaty, symulacje, studia przypadku, projekty

·         Możliwość poznania ciekawych osób z różnych branż (networking)

·         Uniwersyteckie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Prowadzący zajęcia

Wykładowcy z doświadczeniem menedżerskim i konsultingowym oraz praktycy zarządzania.

Program

Dwa semestry, 215 godzin zajęć.

Przedmioty:

·         Wpływ globalizacji na funkcjonowanie przedsiębiorstw - 12 godzin

·         Prawo pracy - 9 godzin

·         Prawo handlowe - 12 godzin

·         Kierowanie zespołami w organizacji - 25 godzin

·         Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie - 10 godzin

·         Biznes plan – struktura i zasady tworzenia - 10 godzin

·         Rachunkowość zarządcza i controlling finansowy - 15 godzin

·         Analiza finansowa - 12 godzin

·         Wykorzystanie systemu klasy ERP w zarządczej analizie finansowej - 9 godzin

·         Dialog społeczny jako metoda rozwiązywania konfliktów - 10 godzin

·         Współczesne struktury organizacyjne - 16 godzin

·         Zarządzanie zasobami ludzkimi - 16 godzin

·         Międzykulturowe aspekty zarządzania - 8 godzin

·         Zarządzanie konfliktem – ujęcie psychospołeczne - 8 godzin

·         Marketing w zarządzaniu - 12 godzin

·         Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa              - 15 godzin

·         Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) w  przedsiębiorstwie             - 10 godzin

·         Seminarium dyplomowe - 6 godzin

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się raz na dwa tygodnie przez dwa dni (piątek od godz. 15.15 i sobota od godz. 8.00).

Koszt

Koszt studiów (dwóch semestrów) - 3 800 zł (możliwość płatności w dwóch ratach – na początku każdego z semestrów).

Świadectwo

Po zdaniu egzaminów przedmiotowych, napisaniu pracy dyplomowej i uzyskaniu pozytywnej recenzji promotora, absolwent otrzymuje UNIWERSYTECKIE ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH.

Jak się zapisać?

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych).
  2. Dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia lub ukończonych jednolitych studiów magisterskich.
  3. Zdjęcie legitymacyjne.

 
Terminy i etapy rekrutacji:
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się wyłącznie za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe - IRK.

Link do Internetowej Rejestracji Kandydatów:
 >>> https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/index.web <<<

Etapy dodatkowej rekrutacji: 

  1. Rejestracja w IRK: do dnia 27.10.2017r.
  2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: do dnia 27.10.2017r.
  3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 30.10.2017r.

 

Dokumenty należy składać w Biurze Instytutu Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, pok. 318, Wydział Zarządzania, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, tel. (058) 523 14 17, tel/fax (058) 523 11 75, e-mail: oiz@wzr.ug.edu.pl lub przesłać pocztą na wyżej podany adres.