Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od Uniwersytet Gdański

Kursy językowe (bezpłatne) oraz studia podyplomowe dla pracowników MŚP

rpo

Stań się konkurencyjny

REKRUTACJA W TRYBIE CIĄGŁYM

 

Informujemy, że trwa rekrutacja na zajęcia w ramach projektu rozpoczynające się od lutego 2018:

  1. Studia podyplomowe „Zarządzanie projektami IT”
  2. Szkolenia językowe – język angielski i język niemiecki
  3. Szkolenia komputerowe – zakres i poziomy do ustalenia, grupy tworzone zgodnie z potrzebami kandydatów ( w tym np. z zakresu bezpieczeństwa danych)
  4. Szkolenie CISCO

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania dokumentów – szczegóły poniżej.

UWAGA: na studia podyplomowe dofinansowane w ramach projektu rekrutacja prowadzona jest poza systemem IRK. Prosimy o osobiste zgłaszanie się do Biura Projektu na Wydziale Prawa i Administracji UG.


Z przyjemnością informujemy, że projekt Wydziału Prawa i Administracji przygotowany wspólnie z Wydziałem Zarządzania UG pt. "Stań się konkurencyjny z UG - podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach" został wybrany do dofinansowania  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 776 mieszkańców województwa pomorskiego, pracowników MŚP, osób w wieku aktywności zawodowej, poprzez realizację studiów podyplomowych oraz szkoleń.

Uczestnicy Projektu, w zależności od potrzeb oraz poziomu wykształcenia, będą mogli wybrać jedną z form wsparcia: studia podyplomowe z zakresu prawa spółek, prawa własności intelektualnej, o tematyce finansowo - podatkowej lub związane z zarządzaniem projektami IT, szkolenia ICT (ECDL, CISCO) bądź kursy językowe.

Okres realizacji projektu: czerwiec 2017 r.– luty 2020 r.

Całkowita wartość projektu: 1 918 136,11 zł

W dniu 29 czerwca 2017r. rozpoczął się proces rekrutacji na pierwsze edycje studiów podyplomowych i szkoleń. Uczestnikami projektu mogą być osoby zatrudnione w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach, przedsiębiorstwach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych  mieszkające lub pracujące na terenie województwa pomorskiego. Uruchomienie pierwszych studiów i szkoleń, zależnie od rodzaju, zaplanowano na początek roku akademickiego 2017/18.

Zespół projektu:
Kierownik projektu: dr hab. Joanna Kruczalak Jankowska, prof. UG

Wydział Zarządzania
Koordynator - prof. dr hab. Stanisław Wrycza, e- mail: swrycza@ug.edu.pl - więcej informacji

Koordynatorka Studium Podyplomowego „Zarządzenie Projektami IT” - dr Monika Woźniak Tel.: 58 523 12 09; 58 523 11 41, e-mail: monika@univ.gda.pl - więcej informacji
Koordynator / Główny wykonawca studiów podyplomowych „Prawo własności  intelektualnej i prawa nowych technologii” – dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG - więcej informacji
Koordynator/  Główny wykonawca studiów podyplomowych „Prawo spółek” – dr Bartłomiej Gliniecki - więcej informacji

Koordynator/ Główny wykonawca studiów podyplomowych „Finanse w MŚP” – dr Przemysław Panfil
Koordynator projektu ds. realizacji – mgr inż. Jolanta Mrozek – kontakt: jolanta.mrozek@prawo.ug.edu.pl, +48 58 523 29 34

Szkolenia:

Osoby zainteresowane szkoleniami prosimy o składanie dokumentów rekrutacyjnych osobiście lub pocztą (podpisane oryginały) w Biurze Projektu, pok. 2081.

 

 

Studia podyplomowe:

Osoby zainteresowane studiami podyplomowymi proszimy o składanie dokumentów rekrutacyjnych osobiście w Biurze Projektu, pok. 2081 lub w pokoju 2064.  
 


Regulamin projektu

Deklaracja zgłoszeniowa: plik PDF / plik WORD

Oświadczenie uczestnika: Oświadczenie I  Oświadczenie II

Zaświadczenie Pracodawcy

 

Kandydatów/tki  na studia podyplomowe prosimy o dostarczenie również:
  • podania Studia Podyplomowe 
  • zdjęcia – 1 szt.
  • kopii dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu)
  • kopii dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
Koszt studiów – 262 zł – płatność przelewem, nr konta zostanie podany po zaakceptowaniu kandydata/ tki.

 

Zdjęcia