Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od MGS LAW Kancelaria Radców Prawnych Mądry, Sznycer, Sambożuk i Partnerzy

Informacja dla Przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

Zespół Kancelarii MGS zajmujący się tematyką wdrażania regulacji RODO u naszych Klientów od jakiegoś czasu obserwuje niepokojące zachowania niektórych podmiotów na rynku doradztwa w tej dziedzinie. Otrzymujemy sygnały o pojawiających się komunikatach, a także wiadomościach e-mailowych rozsyłanych do przedsiębiorców oraz podmiotów z sektora publicznego, które straszą karami, a nawet odpowiedzialnością karną za brak wdrożenia rzeczonej regulacji przed 25 maja 2018r.

Niektóre z tych kampanii e-mailowych, wykorzystując mechanizm „trollingu” internetowego, mają znamiona swoistego szantażu, grożąc adresatom zawiadomieniem do  GIODO czy organów ścigania, oferując jednocześnie przeprowadzanie audytu oraz opracowanie dokumentacji wdrożeniowej RODO za wynagrodzeniem. Praktyka taka sama w sobie winna być przedmiotem zainteresowania organów ścigania, jako że naszym zdaniem jest próbą wyłudzenia, które może stanowić przestępstwo opisane w art. 286 Kodeksu karnego.

Apelujemy jednocześnie o niestraszenie karami wynikającymi z regulacji RODO, a przedsiębiorcom rekomendujemy rzeczową ocenę otrzymywanej w tym temacie korespondencji. Kary finansowe będą stosowane jako mechanizm ostatecznej sankcji nakładanej na podmiot zobowiązany do dostosowania się nowych przepisów. Dodatkowo kara - zgodnie z motywami RODO - musi być miarkowana. Na podstawie motywu 129 RODO “każdy środek powinien być odpowiedni, niezbędny i proporcjonalny, aby zapewnić przestrzeganie niniejszego rozporządzenia”, natomiast zgodnie z motywem 148 “jeżeli naruszenie jest niewielkie lub jeżeli grożąca kara pieniężna stanowiłaby dla osoby fizycznej nieproporcjonalne obciążenie, można zamiast tego udzielić upomnienia. Powinno się jednak zwrócić należytą uwagę na charakter, wagę oraz czas trwania naruszenia”.

Informujemy jednocześnie, że nie dalej jak dwa tygodnie temu Komisja Europejska opublikowała informacje dedykowane dla sektora MŚP, gdzie wskazano kolejność środków penalizujących, które przysługują organom regulacyjnym w krajach członkowskich. Link poniżej:

http://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_pl.htm

 

Zdjęcia