Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od MGS LAW Kancelaria Radców Prawnych Mądry, Sznycer, Sambożuk i Partnerzy

Oferta MGS RODOPACK dla przedsiębiorców zrzeszonych w Pracodawcach Pomorza:

 

Informujemy o możliwości nabycia pakietu wzorów i szablonów MGS RODOPACK przygotowanych przez Kancelarię MGS LAW – rekomendowaną przez Pracodawców Pomorza w zakresie rozwiązań RODO. 

 

Pakiet zawiera wzory i szablony dokumentów wraz z przejrzystymi instrukcjami wypełnienia i dalszego stosowania, które pozwolą w prosty i sprawny sposób uporządkować procesy przetwarzania danych osobowych i dostosować prowadzoną działalność gospodarczą do wymogów wynikających z RODO. Szablony i wzory zostały przygotowane dla standardowych procesów przetwarzania danych osobowych przez tzw. jednoosobowych przedsiębiorców i mikroprzedsiębiorców. Jednocześnie Kancelaria MGS LAW oferuje możliwość dostosowania dokumentacji do potrzeb małych i średnich przedsiębiorców – na odrębnie uzgodnionych warunkach.

 

MGS RODOPACK zawiera:

·         pamięć USB z 26 rodzajami wzorów i szablonów dokumentów wraz z instrukcjami wypełnienia i późniejszego stosowania; broszurę informacyjną z krótkim wprowadzeniem dotyczącym RODO i wyjaśnieniem podstawowych pojęć i zasad związanych z ochroną danych osobowych oraz warunkami licencji udzielonej przez Kancelarię MGS LAW.

 

Na pamięci USB, która wchodzi w skład MGS RODOPACK, znajdują się

1)      wzór Polityki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych;

2) wzór Instrukcji zarządzania systemem informatycznym i zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w formie elektronicznej; 

3)      wzór Procedury realizacji praw osób, których dane dotyczą;

4)      szablony odpowiedzi do osób, których dane dotyczą;

5)      wzór Procedury uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych;

6)      wzór Wytycznych w zakresie oceny skutków dla ochrony danych (DPIA);

7)      wzór Polityki retencji (przechowywania) danych osobowych;

8)      wzór Planu ciągłości działania;

9)      wzór Procedury postępowania w razie wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych;

10 szablon Rejestru naruszeń ochrony danych osobowych;

11)   szablon zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych;

12)   szablon zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych;

13)   wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wraz ze zobowiązaniem do zachowania poufności;

14)   szablon Wykazu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

15)   szablony umów przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora (umów powierzenia);

16)   lista kontrolna wymagań wobec procesorów;

17)   szablon Wykazu procesorów (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu administratora);

18)   wzór Wytycznych w zakresie ogólnej oceny ryzyka;

19)   szablon Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych wraz z polami do ogólnej oceny ryzyka;

20)   szablon Rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych dla procesora;

21)   szablon zawiadomienia o wyznaczeniu inspektora ochrony danych osobowych;

22)   szablon umowy na świadczenie usług inspektora ochrony danych osobowych;

23)   wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej obejmującej pliki cookie wraz z obowiązkiem informacyjnym;

24)   wzór Polityki prywatności na stronę internetową;

25)   szablony zgód na przetwarzanie danych osobowych dla typowych procesów przetwarzania (marketing, newsletter, formularz kontaktowy, rekrutacja);

26)   szablony obowiązków informacyjnych dla typowych procesów przetwarzania (dla kandydata na pracownika, pracownika, zleceniobiorcy, klienta, potencjalnego klienta, osoby, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych).

 

 

Cena MGS RODOPACK wynosi 899 złotych netto. Odbiór MGS RODOPACK jest możliwy niezwłocznie po uiszczeniu ceny – w siedzibie Kancelarii MGS LAW w Gdańsku. Dostępna jest także opcja wysyłki kurierem (za dodatkową opłatą – zwrotem kosztów).

 

Osoby zainteresowane nabyciem MGS RODOPACK prosimy o kontakt e – mailowy: rodopack@mgs-law.eu.