Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Zaproszenie do złożenia oferty przetargowej - Budowa toalet na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna ogłasza przetarg na roboty budowlane dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z budową toalet na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego – Etap I – Budowa ustępu publicznego nr 1 na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami”.

 

W zawiązku z powyższym zapraszamy do złożenia oferty przetargowej. Poniżej link do ogłoszenia:

http://bip.giwk.pl/article/19091_Budowe_kanalizacji_sanitarnej_i_kanalizacji_deszczowej_wraz_z_budowa_toalet_na_terenie_Gdanskiego_Ogrodu_Zoologicznego__Etap_I__budowa_ustepu_publicznego_nr_1_na_terenie_Gdanskiego_Ogrodu_Zoologicznego_wraz_z_instalacjami_wewnetrznymi_i_przylaczami.htm

 

 

Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, kancelaria GIWK (parter), do dnia 16.10.2018 r. do godz. 10:00.