Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od ASTE Sp. z o.o.

Zgłoś się do 1 września - Firma kolejowa odpowiedzialna społecznie

CELEM NADRZĘDNYM KONKURSU JEST POPULARYZACJA IDEI SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU (SOB) W ŚRODOWISKU KOLEJOWYM I WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z NIM INSTYTUCJAMI KOLEJOWYMI.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (SOB) to odpowiedzialność przedsiębiorstwa za wpływ na środowisko naturalne, społeczeństwo w tym rozwój pracowników poprzez podejmowanie właściwych decyzji i działań. (więcej)

To przejrzyste i etyczne prowadzenie działalności uwzględniające oczekiwania i rozwój różnych grup interesariuszy. SOB to jednocześnie przestrzeganie praw człowieka, działanie zgodnie z prawem i międzynarodowymi normami zachowania.

Włączamy się w to, bo uważamy, że tak samo jak wynik finansowy ważne jest poszanowanie człowieka i otaczającego środowiska. 

Celem konkursu „Firma Kolejowa Odpowiedzialna Społecznie” organizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego i ASTE Sp. z o.o. jest promocja idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz firm, które tą ideę wcielają w życie. 

Regulamin można pobrać tutaj.

Do uczestnictwa zapraszamy wszystkie firmy związane z kolejnictwem w Polsce oraz Międzynarodowymi Targami Kolejowymi TRAKO 2019 (wystawcy, patroni, organizatorzy, odwiedzający, inni), niezależnie od wielkości i obszaru działania. Pod uwagę brane będą tylko działania firm na terenie Polski, realizowane na rzecz lub przez mieszkańców Polski. 

Patronat

Zdjęcia