Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od Fundacja Wspólnota Gdańska

„Wartość wartości” to cykl spotkań z Mądrymi Osobami w Oliwskim Ratuszu Kultury

Autorka projektu, dziennikarka, Hanna Kordalska-Rosiek zaprosiła do wygłoszenia wykładów oraz publicznej rozmowy: profesora Tadeusza Gadacza filozofa, religioznawcę zajmującego się filozofią człowieka i edukacji, Dariusza Dumę, filozofa, konsultanta biznesowego, który doradza zarządzanie przez wartości i w praktyce takim właśnie jest przedsiębiorcą, psychologa społecznego, profesora Bogdana Wojciszke, zajmującego się m. in. zagadnieniami psychologii miłości i władzy, oraz profesora Wiesława Łukaszewskiego, psychologa społecznego, specjalizującego się w problemach osobowości i motywacji.

 

„Wartość wartości” to cztery wykłady i cztery rozmowy o wartościach, czym były kiedyś, czym są dzisiaj, jaka jest ich rola w życiu indywidualnym i zbiorowym, w życiu codziennym i w biznesie, w polityce i w kulturze.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach wytyczą cztery perspektywy, które – wzajemnie się dopełniając – stworzą interesującą i ważną wartość dodaną.

Jak podkreśla autorka cyklu, Hanna Kordalska-Rosiek, inspiracją do stworzenia projektu „Wartość wartości” był wykład Dariusza Dumy pt.: To wartości tworzą wartość. O sposobie myślenia i działania, który przynosi efekty, a konkretnie pierwsza część tytułu. Autorka pomyślała, że warto i trzeba zapraszać mądre osoby, spotykać ze sobą wartości, poznawać różne perspektywy i budować nowe wartości dodane.

Spotkania edukacyjne „Wartość wartości” realizowane będą we współpracy z Fundacją Wspólnota Gdańska, wydawnictwem słowo/obraz terytoria, które wyda książkę z wykładami, oraz z Bankiem Millennium i Miastem Gdańsk.

Na spotkania wstęp jest wolny, wejściówki dostępne w Oliwskim Ratuszu Kultury, ul. Opata J. Rybińskiego 25, Gdańsk Oliwa.

Spotkania będą się odbywały w październiku 2019 r. w Oliwskim Ratuszu Kultury.

1. Spotkanie pierwsze, 9.10.2019, godz. 18:00

Dariusz Duma, filozof, doradca, przedsiębiorca: To wartości tworzą wartość. O sposobie myślenia i działania, który przynosi efekty

2. Spotkanie drugie, 15.10.2019, godz. 18:00

Prof. Wiesław Łukaszewski, psycholog społeczny: Czy wartości wpływają na zachowanie

3. Spotkanie trzecie, 23.10.2019, godz. 18:00

Prof. Bogdan Wojciszke, psycholog społeczny: O wartościach sprawczych i wspólnotowych

4. Spotkanie czwarte, 30.10.2019, godz. 18:00

Prof. Tadeusz Gadacz, filozof, religioznawca: O myśleniu w czasach bezmyślności

Projekt realizowany jest przy pomocy i współpracy z Fundacją Wspólnota Gdańska, Wydawnictwem słowo/obraz terytoria, Miastem Gdańsk oraz z Bankiem Millennium, który słowami Prezesa Millennium Leasing Marcina Balickiego tak uzasadnił swoje wsparcie: „Zaangażowanie się Grupy Millennium w przedsięwzięcie „Wartość wartości” jest konsekwencją znaczenia, jakie przypisujemy wartościom w budowaniu relacji z klientami i we własnej organizacji. Kiedy mówimy, że naszą wartością są relacje oparte na zaufaniu, albo o tym, że jakość i innowacyjność są naszą pasją, to równie serio traktujemy to na obu tych polach – wewnątrz i na zewnątrz Grupy. Okazja do dyskusji z tak znakomitymi Wykładowcami o znaczeniu wartości, w biznesie, w życiu, w szerokim kontekście tego pojęcia, posłuży w naszej ocenie lepszemu zrozumieniu tego, jak są ważne, jakie mają lub mogą mieć znaczenie”.

 

Zdjęcia