Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od Rojam Major, Predkiel sp.j

Bezpłatne konsultacje z zakresu bezpiecznej pracy na wysokości na stanowisku pracy

Serdecznie zapraszamy na

 

Bezpłatne konsultacje z zakresu bezpiecznej pracy na wysokości na stanowisku pracy.

 

Spotkanie dedykowane są dla członków Pracodawców Pomorza oraz firm z nimi współpracujących.

Konsultacje odbywają się na terenie zakładu pracy pracowadcy po wcześniejszym umówieniu terminu.

Czas trwania konsultacji max 1h, obejmują podstawową analizę zagrożeń na stanowisku pracy oraz propozycje doboru środków eliminujących lub zmniejszających zagrożenie.

 

Konsultacje prowadzi Krzysztof Major – Specjalista ds. BHP, Posiada szereg specjalistycznych uprawnień, wśród których możemy wyróżnić IRATA na poziomie 3 czy uprawnienia instruktora oraz egzaminatora szkoleń OTDL jak również instruktora organizacji ITRA. Jest również inspektorem z zakresu okresowych przeglądów sprzętu stanowiącego zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości  renomowanych producentów.

 

Do udziału w konsultacjach zapraszamy firmy które mają problemy z właściwą oceną zagrożenia w pracy na wysokości, chcą zweryfikować czy wdrożone środki zaradcze są wystarczający. Firmy które planują nowe zakupy sprzętu SOI oraz organizację szkoleń dla pracowników w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości.

 

Prosimy o kontakt mailowy pod adresem krzysztof@rojam.eu (proszę o podanie nazwy firmy, danych kontaktowych oraz specyfikacji wykonywanych czynności, propozycję terminu spotkania). Ewentualny kontakt telefoniczny 606-414-201 Krzysztof Major

 

(każda zgłoszona firma członkowska PP może otrzymać 60min bezpłatnych konsultacji)

Zdjęcia