Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

Członkowie Pracodawców Pomorza

B
https://bluemedia.pl/ Blue Media S.A.
Sopot, Powstańców Warszawy 6
Opis
Rozwijamy nowoczesny i bezpieczny ekosystem płatności automatycznych, stymulujący rozwój przedsiębiorstw w Polsce i Europie. Dostarczamy niezawodne narzędzia płatnicze i weryfikacyjne dla biznesu. 
C
www.centrummaszyncnc.pl Centrum Maszyn CNC Sp. z o.o.
Sopot, 3 Maja  67-69
Opis
Sprzedaż maszyn CNC i robotyzacja stanowisk pracy
M
Mado Systemy Sp.z o.o.
Sopot, ul. Rzemieślnicza 38
N
www.nordconsulting.com.pl Nord-Consulting Sp. z o.o.
Sopot, ul. Chmielewskiego 5B
Oferta
Usługi związane z nieruchomościami oraz rzeczowymi składnikami majątku

- wycena oraz weryfikacja wartości składników majątku: gruntów, budynków, budowli oraz infrastruktury,
- pośrednictwo w zakresie zbywania nieruchomości i innych składników majątku,
- inne usługi w zakresie nieruchomości oraz składników majątkowych.

Doradztwo finansowe oraz strategiczne

- analizy ekonomiczno – finansowe, prywatyzacyjne oraz restrukturyzacyjne weryfikacja analiz, wyceny
- opracowanie business – planów oraz studiów wykonalności,
- opracowanie programów naprawczych firm.

Pozyskiwanie środków unijnych

- sporządzanie wniosków o pozyskanie funduszy /dofinansowania/ ze środków UE,
- doradztwo w zakresie możliwości oraz wysokości dofinansowania pod katem rodzaju i zakresu działalności.

Usługi księgowe

- organizowanie obiegu dokumentów,
- budowanie lub modyfikowanie zakładowego planu kont,
- prowadzenie ksiąg rachunkowych KPiR – w oparciu o program Symfonia,
- kompleksowe rozliczanie podatkowe i ubezpieczeniowe,
- rozliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac – przy wykorzystaniu programu Symfonia Płace,
- sporządzanie bilansu i sprawozdań do Urzędów i Sądów,
- rozliczanie składek ZUS – sporządzanie deklaracji (program Płatnik).

O
www.oceanic.com.pl OCEANIC Sp. z o.o.
Sopot , Łokietka  58
Opis
produkcja  kosmetyków i farmaceutyków, dystrybucja 
S
www.skandius.pl Skandius Sp. z o.o.
Sopot, ul. Powstańców Warszawy 19
Opis
koordynacja polsko-szwedzkich projektów budowlanych
T
www.tent.com.pl T&C sp. z o.o.
Sopot, ul. Ogrodowa 12/1
Z
Zakład Wielobranżowy Usługowo-Handlowy "MZ"
Sopot, Al. Niepodległości 797A