Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Zapisz się

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Liczba miejsc ograniczona - pozostało 13 wolnych
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Pracodawców Pomorza
Rejestracja jednym kliknięciem i zapis wydarzenia do kalendarza Twojego telefonu
Obejrzyj i pobierz
26-01-2018 godz. 19:00
Gala Evening „Pracodawców Pomorza”
Amber Expo (ul. Żaglowa 11, Gdańsk)plakat8bSerdecznie zapraszamy naGalę Evening „Pracodawców Pomorza”


 

Gala organizowana przez "Pracodawców Pomorza" stanowi finał Konkursu "Pomorski Pracodawca Roku" i od wielu lat wpisała się doroczny kalendarz spotkań biznesu z przedstawicielami władz państwowych,samorządowych oraz świata nauki i kultury.


Zwycięzcy Konkursu "Pomorski Pracodawca Roku" to przedsiębiorcy, którzy zdobyli silną pozycję na rynku krajowym a nawet międzynarodowym, nie zapominając przy tym o własnych korzeniach.


To także przedsiębiorcy, którzy mogą pochwalić się godnymi pozazdroszczenia wynikami gospodarczymi – osoby uczciwe, słowne, zawsze chętne do współpracy.


I wreszcie – to ludzie troszczący się o swoich pracowników, dla których pojęcie „społecznej odpowiedzialności biznesu” jest naturalnym, intuicyjnym sposobem na mądre zarządzanie firmą.


 Zachęcamy tym samym do zgłaszanie się do Konkursu Pomorski Pracodawca Roku


(informacje szczegółowe dotyczące konkursu znajdują się w tym linku)


Podczas Gali zostaną wręczone również statuetki nagrody „Złoty Oxer” i „Primum Cooperatio”.


Oxer jest trudną, podwójną przeszkodą w skokach jeździeckich, dlatego „Złoty Oxer” to nagroda przyznawana wyjątkowym przedsiębiorcom, którzy budując od podstaw swoją firmę, kierowali się wizją rozwojową i konsekwencją w realizacji przyjętych celów strategicznych.


Nagroda „Primum Cooperatio” przyznawana jest naukowcowi, który swoim działaniem udowodnił, że możliwa jest efektywna współpraca obu środowisk przynosząca wymierne korzyści gospodarce i nauce. Nagrodą tą pragniemy wyróżniać osoby reprezentujące dowolne dziedziny nauki, za wybitne osiągnięcia naukowe połączone z udokumentowaną działalnością w zakresie wdrożeń swojego dorobku naukowego w gospodarce.


Tegoroczna Gala Evening odbędzie się 26 stycznia 2018 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Amber Expo w Gdańsku.


Zachęcamy przy tym do zapraszania do swoich stolików także Państwa kontrahentów, współpracowników oraz przedstawicieli organów i instytucji, z którymi Państwo współpracują.


Zapraszamy serdecznie do zgłaszania uczestnictwa w Gali Evening 2018.


Koszt jednoosobowego zaproszenia wynosi 330 zł (netto). 


 Zgłoś się już dziś!


(do 31.10.2017 - oferta specjalna 12 miejsc w cenie 10 miejsc
w przypadku skorzystania z warunków specjalnych prosimy o wpisanie informacji w dziale UWAGI formularza zgłoszeniowego)
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.