Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od WAELLER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Oferta rozwiązań IT z dofinansowaniem 6.2 "Bony na cyfryzację"

Oferujemy rozwiązania IT do automatyzacji procesów biznesowych, elektronicznego obiegu i zdalnego podpisywania dokumentów. Nowoczesna technologia Rapid Business Processes Automation umożliwia szybkie tworzenie i dalszy nieograniczony rozwój aplikacji dla działów księgowości, zakupów, kadr, administracji, logistyki, sprzedaży oraz zarządu. Wspieramy procesy istniejące w każdej firmie:  przetwarzanie faktur, tworzenie i redagowanie dokumentów, podpisywanie umów, raportowanie, procesy HR (rekrutacja, zastępstwa, urlopy), e-teczki pracownicze, procesy serwisowe, reklamacyjne, produkcyjne, transportowe itp. Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej e-waeller.pl oraz w załączonej prezentacji.

Wdrożenie naszych rozwiązań może być przedmiotem dofinansowania do 85% (do 255 tys zł.) w ramach działania 6.2 „Wsparcie MSP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację”. Start składania wniosków 20.09.2021. Szczegóły: PARP Bony na cyfryzację

Zdjęcia