Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od Flexi.pl

Onboarding a pracownik 50+, czyli jak wykorzystać potencjał powracających pracowników

Retencja pracowników to jedno ze współczesnych wyzwań dla organizacji. A poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak ograniczyć rotację i działać przeciwko fluktuacji, w dobie pandemii, postępujących zmian geopolitycznych, ale także demograficznych (starzenie się społeczeństwa), stawia sobie coraz więcej managerów odpowiedzialnych za procesy kadrowe i zarządzanie zasobami ludzkimi.

Powrót do organizacji: oto jest pytanie, czyli jak znaleźć pracę po 50-tym roku życia?

Jednym ze sposobów działań w zakresie retencji pracowników może być skuteczny onboarding, a więc procesy, dzięki którym wprowadzenie pracownika do organizacji, odbywa się w przyjazny sposób. I powoduje, że poznanie struktur, miejsca, pracujących współpracowników (socjalizacja) oraz zwyczajów panujących w firmie, staje się łatwiejsze i wpływa na integrację z otoczeniem. A jak integrować pracowników 50+, Pokolenie Flexi, które powraca do dawnej firmy, ponownie zrekrutowane przez szefa czy managera do pracy? Jakie strategie przyjąć i czy są one odmienne od działań przewidzianych dla innych generacji? Wreszcie, jakie systemy motywacyjne mogą przekonać dojrzałych pracowników, Pokolenie Flexi i Silversów, że praca w danej organizacji jest efektywna?

Zobacz w artykule na Flexi.pl w sekcji Strefa Wiedzy, poświęconej pokazywaniu potencjału pracowników 50+ na rynku pracy. Portal pracy i aktywności dla osób 50+ chce wnosić głos w dyskusji na temat różnorodności wielopokoleniowej w zespołach pracowniczych, a w publikacjach dotyka tematu demografii i starzenia się społeczeństwa, a także zagadnień wpływających na jakość i efektywność rekrutacji odnoszących się do Pokolenia Flexi. Zapoznaj się z nimi!

Zdjęcia